• Odbierz prezent
Ruszyły zapisy na akcje spółki biotechnologicznej Bioceltix w DM BOŚ
fot. freepik.com
  • Biotechnologiczny Bioceltix, opracowujący leki biologiczne dla zwierząt towarzyszących, opublikował memorandum informacyjne 1 marca.
  • Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych są przyjmowane od 5 do 15 marca 2021 r.
  • Zapisy na akcje Bioceltix SA w ofercie publicznej przyjmują Dom Maklerski Navigator SA oraz od 10 marca także Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA.
  • Środki z emisji zapewnią dalszy rozwój firmy i jej produktów, m.in. umożliwią wprowadzenie leków w zaawansowane fazy badań klinicznych oraz doprowadzą do ich rejestracji przez Europejską Agencję Leków.

Bioceltix SA – spółka biotechnologiczna rozwijająca leki biologiczne dla zwierząt towarzyszących – 1 marca rozpoczęła publiczną emisję akcji o wartości do ok. 7,4 mln PLN. Pozyskane środki planuje wykorzystać na dalszy rozwój swoich produktów, w tym na finansowanie badań klinicznych. Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 5 do 15 marca 2021 r.

W czwartym kwartale ubiegłego roku spółka zakończyła rundę pre-IPO i w ramach subskrypcji prywatnej zebrała od inwestorów 3,5 mln PLN. Bioceltix planuje debiut na NewConnect w II lub III kwartale 2021 r. W przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich akcji serii G, ich udział w podwyższonym kapitale zakładowym będzie wynosić ok. 11%. Zapisy na akcje Bioceltix SA w ofercie publicznej przyjmują Dom Maklerski Navigator SA oraz od 10 marca także Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA.

Naszym celem strategicznym jest wprowadzenie do obrotu w procedurze scentralizowanej, to znaczy na poziomie Europejskiej Agencji Leków, weterynaryjnego produktu leczniczego zawierającego jako substancję czynną komórki macierzyste. W pierwszej kolejności skupiamy się na produkcie stosowanym w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów u psów. Równolegle rozwijamy dwa kolejne produkty oparte na komórkach macierzystych: pierwszy stosowany w leczeniu atopowego zapalenia skóry u psów oraz lek stosowany w leczeniu zapalenia stawów u koni – wyjaśnia Łukasz Bzdzion, prezes zarządu i współzałożyciel Bioceltix SA.

Innowacyjna technologia

Opracowana przez nas technologia, w połączeniu z izolowaną linią produkcyjną i farmaceutycznym standardem jakości, daje nam unikalną przewagę na rodzącym się rynku biotechnologii weterynaryjnej. Nasza infrastruktura produkcyjna pozwala nam na szybkie skalowanie technologii do standardu farmaceutycznego po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych. Mając własną, przeskalowaną technologię i certyfikowaną wytwórnię jesteśmy w stanie budować solidy fundament biznesowy w oparciu o produkcję własną. To wyróżnia nas na tle światowych firm biotechnologicznych na porównywalnym etapie rozwoju podkreśla prezes Bioceltix SA.

Przełomowa technologia ALLO-BCLX bazującą na allogenicznych (jeden dawca – wielu biorców) mezenchymalnych komórkach macierzystych (MSC) stanowi platformę dla rozwoju leków dedykowanych w leczeniu chorób o podłożu zapalnym i autoimmunologicznym.

– MSC modulując środowisko zapalne przywracają stan równowagi immunologicznej wyciszając stan zapalny, co umożliwia uruchomienie naturalnych procesów związanych z regeneracją zniszczonej chorobą tkanki. Opracowana technologia umożliwia seryjną produkcje leku bez konieczności każdorazowego pobierania komórek macierzystych od pacjenta. Dzięki temu nasze leki będą dostępne od ręki i gotowe do podania pacjentowi bezpośrednio po rozmrożeniu – mówi Łukasz Bzdzion.

Docelowy model biznesowy spółki oparty jest na dwóch silnych fundamentach: udziale w przychodach generowanych przez dużego dystrybutora o globalnym zasięgu oraz własnej wytwórni farmaceutycznej. W międzyczasie spółka pracuje nad nawiązaniem współpracy z partnerem branżowym przy dalszym, wspólnym rozwoju produktów, co może pociągnąć za sobą dodatkowe wpływy z tytułu udzielenia wyłączności i osiągania kolejnych kamieni milowych.

To zmieni weterynarię

Dwa produkty rozwijane przez Bioceltix, BCX-CM-J stosowany w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów u psów oraz BCX-CM-AD stosowany w leczeniu atopowego zapalenia skóry u psów, znajdują się obecnie w fazie badania bezpieczeństwa, która jest odpowiednikiem I fazy badań klinicznych u ludzi. 

Tuż po zakończeniu fazy bezpieczeństwa przejdziemy do badania skuteczności, czyli do właściwej fazy klinicznej będącej odpowiednikiem III fazy badań klinicznych u ludzi. Przygotowujemy się do tej chwili z dużym wyprzedzeniem, zarówno od strony organizacyjnej planując wspólne działania z firmą typu Clinical Research Organization, jak i od strony formalnej, konsultując protokoły kliniczne z Europejską Agencją Leków. Ostatnim etapem będzie uzyskanie od europejskiego regulatora rynku farmaceutycznego pozwolenie na dopuszczenie do obrotu naszego pierwszego leku. Według naszego harmonogramu rejestracja pierwszego produktu planowana jest na 2024 r. dodaje Łukasz Bzdzion.

Perspektywy rynkowe

Według niezależnych analiz, w 2020 r. wartość światowego rynku leków weterynaryjnych wyniosła 29,2 mld USD, a do 2028 r. rynek rosnąć ma w tempie 7,4 proc. rocznie. O potencjale rynku pośrednio świadczy także m.in. warte 245 mln USD przejęcie w 2019 r. notowanej na Nasdaq spółki Aratana Therapeutics przez Elanco Animal Health. Aratana posiadała w swoim portfolio m.in. Galliprant, niesteroidowy lek przeciwzapalny stosowany w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów u psów. Podobnych transakcji w ostatnich latach było co najmniej kilka.

Duże firmy poszukują nowych, skuteczniejszych terapii na najczęściej występujące choroby zwierząt. Od tego trendu nie ma odwrotu, presja ze strony opiekunów zwierząt na polepszenie jakości leczenia jest bardzo silna. Stąd na przykład belgijska firma GST, która jako pierwsza w historii w 2019 r. zarejestrowała lek weterynaryjny na bazie komórek macierzystych, została niemalże natychmiast przejęta przez jednego z liderów branży, Boehringer Ingelheim Animal Health. To tylko potwierdza słuszność naszej strategii wyjaśnia dr Paweł Wielgus, członek zarządu Bioceltix SA i dodaje:

Niewiele dzieli nas od rozpoczęcia komercjalizacji gotowych produktów. Jeśli popatrzymy na pierwszą siódemkę największych firm z branży weterynaryjnej, to jesteśmy po słowie ze wszystkimi, przeszliśmy pierwsze technologiczne due diligence, rozpoczynamy kolejne. Różne firmy mają różne perspektywy i zwracają uwagę na różne produkty i aspekty naszej działalności, ale wszyscy zgadzają się co do jednego: potencjał sprzedaży produktów opracowanych w oparciu o naszą technologię przekracza 100 mln EUR rocznie.

_____________________________________________________________________________

HARMONOGRAM OFERTY BIOCELTIX SA:

Daty (2021)

Zdarzenie

1 marca

Publikacja Memorandum

5 marca

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje
w Transzy Małych Inwestorów

15 marca

Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje
w Transzy Małych Inwestorów

od 12 do 16 marca

Budowa księgi popytu (book-building) wśród wybranych inwestorów

nie później niż 17 marca

Ustalenie Ceny Emisyjnej i liczby Akcji serii G oferowanych w poszczególnych transzach

od 17 do 21 marca

Przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje
w Transzy Dużych Inwestorów

22 marca

Przydział Akcji Oferowanych

nie później niż 23 marca

Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości

nie później niż 25 marca

Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot

Szczegóły dot. przebiegu i warunków oferty publicznej zawiera Memorandum Informacyjne dostępne na stronie Bioceltix SA: www.bioceltix.com

____________________________________________________________________________________

Bioceltix S.A, to wrocławska spółka rozwijająca innowacyjne leki weterynaryjne, bazujące na allogenicznych mezenchymalnych komórkach macierzystych. Opracowane i zarejestrowane produkty lecznicze mają być stosowane w leczeniu najczęściej występujących chorób o podłożu zapalnym i autoimmunologicznym, do których zaliczamy zmiany zwyrodnieniowe stawów u psów, czy atopowe zapalenie skóry u psów oraz zapalenie stawów u koni

Spółka dysponuje własną wytwórnią leków, w której uruchomiła izolowaną linię produkcyjną w standardzie farmaceutycznym cGMP (ang. Current Good Manufacturing Practice) – standard jakości dla wytwarzania leków. Aktualnie Spółka rozwija trzy produkty lecznicze, które przejdą pełną ścieżkę rejestracyjną w Europejskiej Agencji Leków (ang. EMA):

BCX-CM-J – najbardziej zaawansowany kandydat na lek w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów u psów, planowane wprowadzenie na rynek w 2024 r., docelowa grupa pacjentów to ok. 13 mln psów w UE,

BCX-CM-AD – kandydat na lek w terapii atopowego zapalenia u psów, docelowa grupa pacjentów to ok. 10 mln psów w UE,

BCX-EM – kandydat na lek w terapii zapalenia stawów u koni, docelowa grupa pacjentów to 0,3 mln koni w UE.

W 2019 r. Bioceltix SA został laureatem konkursu Start-Up Challenge, finalistą konkursu Chivas Venture, a także znalazł się w rankingu 25 najlepszych polskich startupów (MyCompany). Spółka uczestniczyła w programie akceleracyjnym Sebastiana Kulczyka – InCredibles.

Więcej informacji: www.bioceltix.com

______________________________________________________________________________________________________

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Bioceltix SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”). Memorandum Informacyjne wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi („Memorandum Informacyjne”) przygotowane w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce Spółka udostępnia Memorandum Informacyjne na swojej stronie internetowej (https://bioceltix.com) oraz na stronie internetowej DM NAVIGATOR (www.dmnavigator.pl).

Niniejszy dokument został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych, a żaden z zapisów w nim zawartych nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy nie stanowią również oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny.

Żaden z zapisów zawartych w tym dokumencie nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej nabycia akcji, albo dokonania innej czynności wywołującej równoważne skutki, której przedmiotem są akcje Spółki lub jakiekolwiek inne papiery wartościowe.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium, albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn., Kanady, Australii i Japonii, albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych.

Niektóre informacje zawarte w niniejszym materiale odnoszą się do przyszłości. Informacje te należy traktować wyłącznie jako przewidywania wiążące się z ryzykiem i niepewnością, a zatem nie można zapewnić, że przewidywania te zostaną spełnione. Wszelkie informacje, stwierdzenia, czy analizy dotyczące przyszłości mogą zostać zmienione przez Spółkę lub jej przedstawicieli w każdym czasie bez uprzedniego ostrzeżenia o takiej zmianie. Spółka, członkowie jej organów oraz kadry zarządzającej jak również akcjonariusze, doradcy, przedstawiciele Spółki nie są zobowiązani do aktualizowania niniejszego materiału w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian.

Niektóre informacje nie stanowią prognoz w tym zwłaszcza prognoz finansowych i nie powinny być interpretowane jako prognozy.

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana, ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Memorandum oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Memorandum. Inwestycja w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk inwestycyjnych, w związku z czym inwestorzy powinni dokładnie i wnikliwie zapoznać się z treścią całego Memorandum, w szczególności z opisanymi w nim ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje będące przedmiotem Oferty.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk