• Sklep
  • Odbierz prezent
RPP patrzy na wzrost inflacji z założonymi rękami

Po wielu miesiącach monotonii, w listopadzie doczekaliśmy się wreszcie zaskoczenia ze strony posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. 

Źródłem niespodzianki stała się aktualizacja prognoz, w której centralna ścieżka inflacji CPI na rok 2019 została podniesiona z już wcześniej wysokiej wartości 2,7% do aż 3,3%. Jednocześnie, projekcja wskazała na nieco niższe tempo wzrostu gospodarki tj. 3,6% wobec 3,8% w projekcji z lipca. Najnowsze szacunki NBP wskazują też na wzrost cen i PKB w roku 2020 odpowiednio o 2,9% i 3,3%, a więc podobnie jak w poprzedniej projekcji.

Opublikowane wyniki mogą oczywiście rodzić pytania, czy podwyżki stóp procentowych nadejdą już w pierwszej połowie 2019 roku. Pozostała część komunikatu po posiedzeniu Rady wyraźnie wskazuje jednak, że pomimo perspektyw wysokiej inflacji gremium pozostaje niechętne do zacieśnienia polityki pieniężnej.

Po pierwsze Rada wskazała, że wyższa ścieżka inflacji wynikać będzie głównie z rosnących cen energii. Przy wciąż dobrej koniunkturze gospodarczej wzrost kosztów może bowiem stopniowo przenikać do gospodarki nawet jeśli zamrożone pozostałyby ceny dla klientów detalicznych. Dotyczy to m.in. biletów kolejowych. Komunikat podkreśla jednak, że ceny energii znajdują się poza kontrolą polityki pieniężnej. Co więcej, nawet podwyższona znacznie ścieżka inflacji pozostanie w dopuszczalnym przedziale odchyleń. Rada nadal będzie więc mogła utrzymywać stopy na obecnym poziomie, wspierając się argumentem niskiej inflacji bazowej.

Niestety, przedstawiony scenariusz jest bardzo niekorzystny dla złotego. Coraz niższe realne stopy procentowe, połączone ze spowolnieniem gospodarki tworzą ryzyko mniejszych napływów kapitału na krajowy rynek, zarówno po stronie eksportu jak i inwestycji portfelowych na rynku długu. Sytuację krajowej waluty może w przyszłym roku pogarszać także zbliżająca się podwyżka stóp w strefie euro. Dalsze osłabienie EUR/PLN będzie tworzyć dodatkową presję na inflację, a wydłużający się okres niskich realnych stóp będzie zwiększał obawy o powstanie bańki na rynku nieruchomości i kredytów konsumpcyjnych. Podtrzymujemy więc opinię, że opisany scenariusz będzie ostatecznie nie do zaakceptowania dla większości członków Rady przez co pod koniec przyszłego roku powinno dojść do pierwszej od wielu lat podwyżki stóp przez RPP.   

 

Notowania: USDPLN

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/USDPLN/

Wojciech Matysiak

Główny analityk portalu analitycznego dla firm Konsulteo.pl, oferującego m.in. analizy makroekonomiczne wspomagające zarządzanie ryzykiem walutowym oraz ryzykiem stopy procentowej, analizy rynku walutowego, obligacji skarbowych i korporacyjnych, analizy ekonomiczne rynków eksportowych oraz raporty sektorowe.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk