• Odbierz prezent
Rozwiązania ustawowe przeciwdziałające marnowaniu żywności powinny iść w kierunku zachęt, a nie kar

Od początku marca obowiązują przepisy ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Business Centre Club stoi na stanowisku, że należy ograniczać marnowanie żywności, które jest zjawiskiem niepożądanym w gospodarce. Poprzez odpowiednie regulacje prawne można je znacząco ograniczyć, pomagając jednocześnie potrzebującym. Ustawodawca zdecydował się jednak na wdrożenie tej idei w życie za pomocą sankcji i kar wobec przedsiębiorców.

Zgodnie z obowiązującym już stanem prawnym np. w sytuacji, gdy zbliża się termin ważności danego produktu, przedsiębiorca staje przed dylematem, co z tym towarem zrobić. Zostawić na półkach z nadzieją, że ktoś go kupi (jeśli jednak to nie nastąpi, przedsiębiorca zapłaci karę oraz ściągnie na siebie ryzyko przeprowadzenia kontroli przez aparat państwa, co wiąże się także z ewentualnymi dodatkowymi sankcjami), czy też od razu oddać towar, unikając w ten sposób ryzyka nałożenia sankcji. W tej sytuacji ponosi jednak duże straty w postaci kosztu zakupu towaru. Rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę jest błędne, powoduje bowiem to, że przedsiębiorca może zostać ukarany za to, że nie sprzedał zakupionego przez siebie towaru. Oczywistością jest, że nikomu tak jak przedsiębiorcy nie zależy na tym, aby towar się sprzedał. Wówczas nie dochodzi do marnowania żywności, a przedsiębiorstwo zarabia i może dzięki temu dalej funkcjonować.

Zdaniem BCC, rozwiązania ustawowe powinny pójść w kierunku zachęt przedsiębiorców do tego, aby przyłączali się dobrowolnie do procesu ograniczania marnowania żywności poprzez wprowadzenie systemu ulg dla przedsiębiorców np. podatkowych.

Business Centre Club powstał pod koniec XX w., w 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski działają 22 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy przedsiębiorcom, jest ustawowym członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest Marek Goliszewski.

 


Business Centre Club

Istnieje  od  1991  roku.  Jest  prestiżowym  Klubem  przedsiębiorców  i  największą  w  kraju,  ustawową  organizacją  indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają p onad  400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych. Wśród członków BCC znajdują się największe korporacje krajowe i zagran iczne. Członkami Klubu są także uczelnie wyższe, wydawnictwa, szpitale, prawnicy, dziennikarze, naukowcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC prowadzi działania w blisko 250 miastach i 23 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy przedsięb iorcom. BCC jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystk ich działań BCC jest Marek Goliszewski.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk