• Odbierz prezent
Rozliczenie podatku PIT -37. Czym jest e-PIT? Jak się rozliczyć w 2021 roku? Co należy zrobić, aby złożyć i rozliczyć deklaracje PIT?
fot. freepik.com

Czym jest deklaracja PIT-37?

PIT-37 jest to rodzaj deklaracji podatkowej, która ma na celu zeznanie osiągniętego dochodu w roku ubiegłym. Czas na złożenie deklaracji jest wyznaczony od 15 lutego do 30 kwietnia i dotyczy wszystkich pracowników, zleceniobiorców, emerytów, rencistów, którzy chcą rozliczyć swoje jedyne źródła przychodów rocznych. Deklaracja ta dotyczy wyłącznie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej – 17% oraz 32%.

Co to jest Twój e-PIT?

Jest to usługa, pozwalająca na dokonanie rozliczenia podatkowego metodą online. Stworzona jest przez Ministerstwo Finansów. Dzięki takiej możliwości, aby dokonać corocznego obowiązku rozliczenie się ze swoich przychodów nie musisz samodzielnie rozliczać deklaracji, ani udawać się osobiście do placówki. Usługa została uruchomiona 15 lutego 2019 roku, aby z niej skorzystać wystarczy zalogować się do systemu, poprzez podanie numeru PESEL oraz innych danych, które widnieją na formularzu.

Kto powinien złożyć deklaracje PIT-37?

Jest to najbardziej popularny rodzaj deklaracji podatkowej. Nie jest to deklaracja przeznaczona dla przedsiębiorców, ani właścicieli firm. Do osób, które powinny złożyć PIT-37 należą wszyscy podatnicy, którzy osiągnęli w ubiegłym roku podatkowym dochodu przez pośrednictwo płatnika, czyli najczęściej pracodawcy.
Kim jest płatnik?

Płatnik składek w odniesieniu do określonych podmiotów jest to

 • pracodawca (osoba zatrudniająca) niezależnie od umowy regulującej stosunek pracy między zatrudniającym a pracownikiem,
 • spółka cywilna w stosunku do pracowników,
 • ZUS w odniesieniu do osób, którym wypłaca składki,
 • osoby ubezpieczające się same,
 • Urząd Pracy w stosunku do osób, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych,
 • Oraz inne instytucje, które dokonują płatności składek na rzecz osób rozliczających się deklaracją PIT-37

Jak złożyć deklaracje PIT-37?

Deklaracje PIT-37 można zrobić na kilka sposobów:

 • Poprzez profil zaufany, (e-PIT)
 • Korzystając z e-dowodu, (e-PIT)
 • Poprzez bankowość elektroniczną, (e-PIT)
 • Poprzez aplikację Obywatel (e-PIT) oraz
 • Za pośrednictwem danych autoryzacyjnych (e-PIT)
 • Osobiście w Urzędzie Skarbowym,
 • Wysyłając podpisaną elektronicznie deklaracje internetowo.

Czym jest profil zaufany?

Profil zaufany jest to internetowe narzędzie, dzięki któremu Twoja tożsamość jest potwierdzona w sieci. Posiadając profil zaufany możesz dokonywać wielu formalności, w tym złożenie deklaracji PIT, online, aby uniknąć odwiedzania wszelkiego rodzaju placówek, urzędów. Profil zaufany można założyć poprzez skorzystanie z bankowości elektronicznej, lub dokonując rejestracji i wysyłki wniosku, następnie należy potwierdzić to osobiście w ciągu 14dni w odpowiedniej placówce. Do tych instytucji należą między innymi: ZUS, Urząd Skarbowy, bank itp. Pełna lista wszystkich punktów znajduję się na stronie www.gov.pl


Chcesz założyć profil zaufany, kliknij w poniższy buuton - zostaniesz przeniesiony do oficjalnej strony GOV.pl

Załóż profil zaufany

Lista wszystkich punktów


 

Rodzaje ulg. Jak skorzystać z ulgi podatkowej?

W rozliczeniu PIT-37 możesz odliczyć przysługujące Ci ulgi. Niewiele osób wie jak sporo jest możliwości, aby z zmniejszyć zobowiązanie, jakie może mieć miejsce podczas rozliczenia, lub powiększyć kwotę zwrotu. Do ulg podatkowych można zaliczyć:

Odliczenia od dochodu 2020

Rodzaj odliczenia

Max odliczenie

Wymagane dokumenty

Dodatkowe warunki

IKZE (konto emerytalne)

wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 6 272,40 zł (limit na 2020 r.)

dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek

brak

Składki ZUS

W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2020

RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek

brak

Zwrot nienależnych świadczeń

Kwota zwrotu łącznie z podatkiem

Dowód zwrotu świadczeń

Nie były potrącone, wcześniej były opodatkowane

Ulga na leki

Koszt leków minus 100 zł za miesiąc

potwierdzenie wydatku (kto, komu, kiedy, ile)

Zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków

Ulga sprzęt rehabilitacyjny

W wysokości poniesionych wydatków

Dowód poniesienia wydatku (kto, komu, ile, kiedy)

Orzeczenie o niepełnosprawności

Ulga na samochód

2 280,00 zł

Akt własności / współwłasności

Orzeczenie o niepełnosprawności bez konieczności wskazania I i II grupy

Darowizny na cele charytatywno - opiekuńcze Kościołów

do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń dochodowych)

Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia), potwierdzenie realizacji celu przez Kościół - w terminie 2 lat

Bez limitu!

Darowizny na kult - na Kościół

6% dochodu podatnika

Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia)

Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%

Darowizny na organizacje pożytku publicznego

6% dochodu podatnika

Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia)

Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%

Krwiodawcy

6% dochodu podatnika

Potwierdzenie stacji krwiodawstwa

Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%

Osocze

350 zł / l. max. rocznie 8750 zł

Zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o ilości i terminie oddanego osocza

Brak

Darowizna na cele edukacji zawodowej

6% dochodu podatnika

Umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana)

Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%; musi być przekazana wyłącznie na szkoły prowadzącej szczególny profil edukacji

Darowizna na cele walki z COVID-19

do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika) od 100 do 200% wartości darowizny

Umowa darowizny składników majątku

do 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowych

Darowizna tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe

do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika)   od 100 do 200% wartości darowizny

Umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana)

do 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowych

Internet

760,00 zł

Dokument (kto, komu, ile, za co zapłacił)

Nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata

Tabela1. Rodzaje dostępnych ulg podatkowych przy rozliczeniu PIT-37.

Wspólne rozliczania się?

Osoby będące w związku małżeńskim mogą się wspólnie rozliczać, jest wiele zalet i korzyści z takiego rozwiązania, ale niestety nie w każdym przypadku jest to możliwe. Na przykład jeśli posiadają rozdzielność majątkową lub w przypadku, gdy w ciągu ubiegłego roku podatkowego byli w separacji bądź wzięli rozwód. Wspólne rozliczanie się może być korzystne w przypadku, gdy jedna z małżonków zarabia na tyle dużo, że kwota spowodowałaby zmianę stawki podatku z 17,75% na 32%, ale według ustawy w taki przypadku wyliczana jest średnia, co zmniejsza kwotę.

Kwota wolna od podatku

Jak sama nazwa wskazuje, kwota wolna od podatku jest to konkretne ilość środków z całego Twojego rocznego dochodu, która nie podlega opodatkowaniu. Aktualnie w Polsce kwota wolna od podatku jest to 8 000 PLN, co znaczy że z całego Twojego dochodu, z którego ma być obliczony podatek, ta kwota powinna zostać odjęta. Zdarzają się przypadki, że roczny dochód niektórych osób jest równy bądź niższy niż kwota wolna od podatku. W takich sytuacjach składając deklaracje, możesz uniknąć zapłacenia podatku, a zaliczki na podatek dochodowy zostaną Ci zwrócone.

Zwrot a dopłata. W jaki sposób jest to obliczane?

Zwrot podatku

Nadpłata, czyli wpłata większej kwoty niż było to konieczne przez płatnika. Nadpłata może wyniknąć z zastosowania przez płatnika zawyżonej kwoty podatku ryczałtowego, również z zastosowania wyższej skali podatkowej niż faktycznie obejmuje podatnika, rozliczenie kwoty wolnej od podatku. Zwrot podatku występuje także, gdy korzystamy z ulg podatkowych. Wszystkie możliwe do otrzymania ulgi podatkowe i ich działania są opisane powyżej.

Dopłata

Dopłata działa na podobnych zasadach jak w przypadku zwrotu, jednak nie bierzemy tu pod uwagę wpłacenie zawyżonej kwoty, a niedopłatę. Należy pamiętać, że rozliczenie podatku obejmuje cały ubiegły rok podatkowy, dlatego zarówno zwrot jak i dopłata mogą być wysokie.

Ile trzeba czekać na zwrot podatku?

Urząd Skarbowy ma 45 dni czasu, od momentu złożenia deklaracji przez podatnika, aby dokonać przelewu środków na konto. Proces ten odbywa się szybciej jeżeli deklaracja jest złożona drogą elektroniczną. Podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji do 30.04, więc im wcześniej uda się mu złożyć deklaracje podatkową, tym szybciej otrzyma zwrot lub ewentualną decyzje do konieczności dokonania dopłaty.

Czy Urząd Skarbowy może pobrać kwotę mojego zobowiązania z wyliczonego zwrotu?


„Art.  76.  [Zaliczenie nadpłaty, zwrot nadpłaty podatku. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.”
Według Dziennika Ustaw Urząd Skarbowy może dokonać poboru środków, które są nadpłatą na poczet ewentualnych zobowiązań płatnika.

Lepiej złożyć wniosek online, czy osobiście?

Pierwszą ważna kwestią jest tu oszczędność czasu, zdecydowanie krócej trwa złożenie deklaracji w formie e-PIT, niż udanie się osobiście do placówki urzędu. Kolejnym aspektem jest czas oczekiwania na ewentualny zwrot, przy składaniu deklaracji metodą online jest on także krótszy, co jest z pewnością zrozumiałe. Dokument nie musi być fizycznie przekazywany między pracownikami instytucji, którzy biorą udział w kwestiach związanych rozliczeniem podatnika. Jeżeli jednak nie jesteś pewien co powinieneś zrobić, jak złożyć wniosek, wolisz mieć pewność, że przed złożeniem go ktoś sprawdzi jego poprawność, możesz udać się do instytucji i uzyskać pomoc.

1% podatku PIT-37. O co chodzi?

1% podatku dochodowego od osób fizycznych jest to dosłownie 1 %, który podatnik może przekazać organizacją pożytku publicznego. Jest to obliczana procentowo od kwoty ogólnej podatku, podatnik nie dysponuje tymi środkami bo są one pobierane przez Państwo. Jednak podatnik ma możliwość dokonania wyboru na jaki cel lub na wsparcie jakiej organizacji przekaże te środki.


Wiktoria Gut

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk