• Odbierz prezent
ROPCZYCE: Wniosek Zarządu oraz opinia Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2020 rok (2021-03-01 22:22)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
ROPCZYCE
Temat
Wniosek Zarządu oraz opinia Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 01 marca 2021 r. Zarząd Spółki postanowił o przedłożeniu najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku w sprawie podziału zysku netto Spółki wygenerowanego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., zgodnie z którym rekomenduje dokonanie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,60 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki („Wniosek”).

Również w dniu 01 marca 2021 r., Rada Nadzorcza Spółki powzięła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała Wniosek Zarządu Spółki.

Ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za wskazany okres obrachunkowy.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA(pełna nazwa emitenta)ROPCZYCE
Materiałów budowlanych (mbu)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)02-676
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)ul. Postępu
15c(ulica)
(numer)017 2229222
017 2218593(telefon)

(fax)sekretariat@ropczyce.com.pl
www.ropczyce.com.pl(e-mail)

(www)818-00-02-127
690026060(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-01Józef SiwiecPrezes Zarządu


2021-03-01Marian DarłakWiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk