• Odbierz prezent
ROPCZYCE: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie wyznaczonego na dzień 6 kwietnia 2021 r. w związku z wnioskiem Akcjonariuszy o jego odwołanie i zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgrom
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
ROPCZYCE
Temat
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie wyznaczonego na dzień 6 kwietnia 2021 r. w związku z wnioskiem Akcjonariuszy o jego odwołanie i zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z takim samym porządkiem obrad, ale w innym terminie i z jednoczesnym umożliwieniem udziału w tym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 marca 2021 r. wpłynął do Spółki wniosek o:
- odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wyznaczonego na dzień 6 kwietnia 2021 r., o którego zwołaniu Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 10/2021, oraz
- zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z takim samym porządkiem obrad, ale w innym terminie i z jednoczesnym umożliwieniem udziału w tym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Powyższy wniosek został złożony przez Józefa Siwca, Mariana Darłaka, Roberta Duszkiewicza, Leszka Piczaka, Roberta Siwca, Krzysztofa Miąso, Romana Wenca, Zbigniewa Czapkę oraz Interminex Handelsgellschaft m.b.H z siedzibą w Wiedniu – akcjonariuszy Spółki posiadających łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału w Spółce, tj. 3.448.478 akcji Spółki, co stanowi 55,09 % kapitału zakładowego w Spółce, na wniosek których zwołano przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyznaczone na dzień 6 kwietnia 2021 r.
Przyczyną uzasadniającą odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 6 kwietnia 2021 r. i zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z tym samym porządkiem obrad, ale w innym terminie i z jednoczesnym umożliwieniem udziału w tym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest:
- pogarszająca się sytuacją epidemiologiczna w kraju, spowodowana dynamicznym narastaniem liczby zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2;
- planowane wprowadzenie przez Radę Ministrów dalszych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w tym potencjalnego zakazu przemieszczania się;
- troska o bezpieczeństwo akcjonariuszy Spółki i innych osób mających uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
W związku z powyższym Zarząd Spółki odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia wyznaczone na dzień 6 kwietnia 2021 r.
O nowym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którym będzie można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka poinformuje w następnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA
(pełna nazwa emitenta)
ROPCZYCEMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Postępu15c
(ulica)(numer)
017 2229222017 2218593
(telefon)(fax)
sekretariat@ropczyce.com.plwww.ropczyce.com.pl
(e-mail)(www)
818-00-02-127690026060
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Marian DarłakWiceprezes Zarządu
2021-03-26Robert DuszkiewiczWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk