Advertisement
  • Odbierz prezent
ROPCZYCE: Informacja o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofanie z obrotu wszystkich akcji Emitenta (2021-05-04 20:04)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021
Data sporządzenia: 2021-05-04
Skrócona nazwa emitenta
ROPCZYCE
Temat
Informacja o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofanie z obrotu wszystkich akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Zarząd spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A („Emitent”) informuje, że działając na podstawie upoważnienia, zawartego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 kwietnia 2021 roku, w dniu 4 maja 2021 roku złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Emitenta, oznaczonych kodem PLROPCE00017.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA
(pełna nazwa emitenta)
ROPCZYCEMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Postępu15c
(ulica)(numer)
017 2229222017 2218593
(telefon)(fax)
sekretariat@ropczyce.com.plwww.ropczyce.com.pl
(e-mail)(www)
818-00-02-127690026060
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-04Józef SiwiecPrezes Zarządu
2021-05-04Robert DuszkiewiczWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk