• Odbierz prezent
ROPCZYCE: Cofnięcie pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia w sprawie o uchylenie uchwał NWZ z dnia 28 czerwca 2019 roku (2021-02-19 13:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
ROPCZYCE
Temat
Cofnięcie pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia w sprawie o uchylenie uchwał NWZ z dnia 28 czerwca 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 29/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r., raportu bieżącego Spółki nr 31/2019 z dnia 24 września 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o złożeniu przez akcjonariusza – AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ("AGIO") - do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy w wyniku zawartej ugody oświadczenia o cofnięciu pozwu o uchylenie względnie o stwierdzenie nieważności:
1) Uchwały nr 4 NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2020 osobom zatrudnionym w Spółce,
2) Uchwały nr 5 NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego opartego na akcjach własnych Spółki skierowanego do kadry menedżerskiej Spółki i w sprawie określenia osób uprawnionych do wzięcia udziału w tym programie.
W przedmiotowym oświadczeniu AGIO zrzekło się roszczeń w stosunku do Spółki oraz wniosło o umorzenie postępowania w tej sprawie.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA
(pełna nazwa emitenta)
ROPCZYCEMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Postępu15c
(ulica)(numer)
017 2229222017 2218593
(telefon)(fax)
sekretariat@ropczyce.com.plwww.ropczyce.com.pl
(e-mail)(www)
818-00-02-127690026060
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-19Józef SiwiecPrezes Zarządu


2021-02-19Marian DarłakWiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk