• Odbierz prezent
Ropa paliwem dla rynku Forex

W bilansie energetycznym Ziemi pierwsze miejsce wciąż zajmuje ropa naftowa, która zaspokaja ponad 1/3 potrzeb energetycznych naszej planety. Ceny tego surowca bezpośrednio decydują o sile, bądź słabości gospodarczej wielu współczesnych państw. Nie powinien więc dziwić fakt występowania walut silnie skorelowanych z sytuacją na rynku czarnego złota. 

WALUTY SUROWCOWE

Charakterystyczne dla krajów mocno uzależnionych od eksportu surowców jest to, że kursy ich walut (ang. commodity currencies) dość precyzyjnie odzwierciedlają zmiany cen eksportowanych dóbr. Za przykład może posłużyć Australia, która szczyci się mianem drugiego największego eksportera złota na świecie. Wydobycie na poziomie ok. 265 ton rocznie, zasila budżet kwotą kilkunastu miliardów dolarów. W rezultacie, spadki cen złota mają znaczący wpływ na deprecjację australijskiej waluty. W przypadku rynku ropy naftowej sprawy mają się nieco inaczej. Rola tego surowca w kształtowaniu wydajności współczesnych gospodarek jest tak duża, że jego bezpośredni wpływ można rozszerzyć również o grupę importerów. Nie bez znaczenia pozostaje także zjawisko hegemonii dolara amerykańskiego, od którego należy rozpocząć temat wzajemnej korelacji rynków surowcowych z rynkami walutowymi. 

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Sebastian Suder

FX Trade Support Analyst w StateStreet. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obecnie aktywny inwestor rynku akcji, wykorzystujący głównie analizę fundamentalną.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk