• Odbierz prezent
Roof Renovation S.A.: Podpisanie umowy o roboty budowlane (2023-02-09 14:09)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2023
Data sporządzenia: 2023-02-09
Skrócona nazwa emitenta
Roof Renovation S.A.
Temat
Podpisanie umowy o roboty budowlane
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Roof Renovation SA z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta, tj. Roof Renovation sp. z o.o. z siedzibą w Opolu zawarła umowę, w ramach której wykona prace budowlane na budynku produkcyjnym w zakresie:
- kompleksowej realizacji obudowy ścian i dachu obiektu,
- kompleksowej realizacji pokrycia dachu hali,
- wykonania ścian attykowych, przejść dachowych oraz obróbek blacharskich.

Za zrealizowanie przedmiotu umowy Roof Renovation sp. z o.o. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 6 390 000,00 złotych netto. Termin zakończenia wszystkich prac został ustalony na 30 czerwca 2023 r. Strony ustaliły kary umowne za nieterminową i nienależytą realizację zlecenia, które są nieodbiegające od standardów w realizacji tego typu zleceń.

Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na wartość tego zlecenia oraz jego wpływ na skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Roof Renovation Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
Roof Renovation S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
45-129Opole
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kępska2G/3.2
(ulica)(numer)
+48 537 840 685+48 537 840 685
(telefon)(fax)
ri@roofrenovation.plwww.roofrenovation.p
(e-mail)(www)
526-020-87-86002010497
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Rafał WójcikPrezes Zarządu
Paweł ŚnieżekCzłonek Zarządu
Tomasz KochajkiewiczCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk