• Odbierz prezent
Roller coaster na akcjach CD Projekt oraz na notowaniach kontraktów terminowych na WIG20 (FW20)

Miniony tydzień na krajowym rynku dla FW20 zapisał się jako naprzemienny układ zwrotów rynkowych nastrojów, gdzie każda sesja kończyła się w kierunku przeciwnym do poprzedniej. Mimo więc całkiem znacznych zmian jednosesyjnych, kurs nie wychodził poza obszar 1887-1995 pkt.

Podwyższona zmienność z często niezdefiniowanym jednoznacznie kierunkiem może być sugestią dla ubijania dna po uprzednim spadku. Na wskaźnikach AT nie ma jeszcze sygnałów umacniających tą tezę, raczej jest potwierdzenie, jak w przypadku MACD, na dalsze osłabianie kursu, wskaźnik jest bliski przebicia w dół poziomu równowagi.

Na wykresie 60-min kurs instrumentu podejmował próbę górnego wybicia z ponad dwutygodniowego kanału spadkowego

Mimo mocnego naruszenia górnego ograniczenia kanału kurs ostatecznie obsunął się do jego wnętrza. Ale też granice kanału zdają się już nie określać tak wyraźnie punktów zwrotnych i następuję przejście w trend boczny o wspomnianych granicach 1887-1995 pkt. Brak wyraźnego trendu wertykalnego potwierdzają niskie wartości wskaźnika ADX (komponent DMI). Rozszerzając obszar tzw. zniesień ostatniej fali spadkowej o czwartkowy dołek, poziom 1995 pkt. zyskuje umocnienie w postaci zniesienia 50%.

W grupie spółek indeksu bazowego istny roller coaster utrzymuje się na akcjach CDPROJEKT,

gdzie jednosesyjne zmiany ostatnich dwóch sesji odbywają się w tempie dwucyfrowym. Całość piątkowego spadku WIG20 można przypisać akcjom tej spółki, zmiany na pozostały podmiotach, chociaż przeważała liczba spółek spadkowych, niemal się bilansowały. Ostatnio, głównie za sprawą wybranych spółek amerykańskich, jest głośno o wzmożonym popycie na walory będące przedmiotem krótkiej sprzedaży i m.in. ten czynnik wspierał zwyżkę cen CDPROJEKT.

Na giełdach zagranicznych z końcem tygodnia przeważały spadki, mimo porannego odbicia w notowaniach kontraktów terminowych na główne indeksy ich zmiana w relacji do piątkowego popołudnia jest na minusie wpływając na słabszy sentyment przed otwarciem dla FW20. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na globalne odczyty wskaźników PMI poszczególnych krajów


Biuro Maklerskie Alior Bank SA

Zespół Analiz i Doradztwa Biura Maklerskiego Alior Bank SA: Zbigniew Obara, Marcin Brendota, Tomasz Kolarz  

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk