• Odbierz prezent
ROCKBRIDGE FIZ MULTI STRATEGIA: raport finansowy (2021-03-01 17:33)
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych
Data przekazania:2021-03-01
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI STRATEGIA
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ MULTI STRATEGIAROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77(0-22) 538 97 98info@rockbridge.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-05-049140652375www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

2021-02-26

Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

2021-02-26

Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania

690

Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

690

Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

57 057

Data wykupu

Waluta

Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu

2021-02-26PLN114,04

W przypadku, gdy była dokonywana redukcja liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych, będących przedmiotem złożonych żądań wykupu - uzasadnienie przyczyn oraz wskazanie postanowienia statutu stanowiącego podstawę do dokonania redukcji liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-03-01Bartłomiej ErchardtInspektor Nadzoru

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk