• Odbierz prezent
ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA: raport finansowy (2021-09-23 17:27)
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr47/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-09-23
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJAROCKBRIDGE TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(22) 538-97-77(22) 538-97-98info@rockbridge.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1070019695www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)


KOREKTA RAPORTU:
PlikOpisTREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty

PLNPozycja danych

bieżąca

poprzedniaData wyceny

2021-09-222021-09-15

Wartość aktywów

9 245 290,868 975 639,23

Wartość aktywów netto

8 855 772,808 932 227,16

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

101,64102,51


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOTData

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis2021-09-23Bartłomiej ErchardtInspektor Nadzoru
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk