• Odbierz prezent
ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA: raport finansowy (2021-09-23 17:25)
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr46/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz albo o powzięciu przez fundusz informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorujacej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 21 oie - odwołanie lub rezygnacja osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz
Data przekazania:2021-09-23
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJAROCKBRIDGE TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(22) 538-97-77(22) 538-97-98info@rockbridge.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1070019695www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:
PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:l.p.

imię

nazwisko

pełniona funkcja

zarządzanie lub nadzór

odwołanie lub rezygnacja

przyczyny odwołania lub rezygnacji

data odwołania lub rezygnacji
PiotrKamińskiCzłonek Rady Nadzorczej w TowarzystwieOsoba nadzorującaOdwołanie
W dniu 23 września 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rockbridge TFI SA odwołało ze składu Rady Nadzorczej Towarzystwa Pana Piotra Kamińskiego.2021-09-23


PlikOpis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOTData

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis2021-09-23Bartłomiej ErchardtInspektor Nadzoru
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk