• Odbierz prezent
ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA: raport finansowy (2021-06-14 12:56)
fot. freepik.com

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr28/2021(kolejny numer raportu / rok)


Temat raportu:Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.
Data przekazania:2021-06-14

ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA(pełna nazwa funduszu)ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)00-061
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)MARSZAŁKOWSKA
142(ulica)
( numer)(22) 538-97-77
(22) 538-97-98
info@rockbridge.pl(telefon)
(fax)
(e-mail)1070019695


www.rockbridge.pl(NIP)
(REGON)
(WWW)

KOREKTA RAPORTU:
PlikOpis
TREŚĆ RAPORTU:

Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o któym mowa w § 28 ust. 2 oie?

Nie


Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

2021-06-30

Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

2021-06-30

Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych
(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

14-06-2021 do 22-06-2021 do godz. 17:00

Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych

Określono w Prospekcie Emisyjnym i Statucie funduszu dostępnym na stronie www.rockbridge.pl

Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

2021-07-07Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenielp.

nazwa podmiotu

miejscowość

adres
---1. Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych.

Podmiotami pośredniczącymi w wykupywaniu przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych są podmioty prowadzące działalność maklerską.
Uczestnicy Funduszu mogą składać żądanie wykupienia Certyfikatów w Punkcie Obsługi Klienta lub siedzibie prowadzącej Rejestr Uczestników w przypadku, gdy Uczestnik nie dokonał dyspozycji przeniesienia Certyfikatów na rachunek papierów wartościowych i posiada Certyfikaty zapisane na rejestrze Uczestników.
Zlecenia wykupu mogą być składane w godzinach określonych w regulaminie wewnętrznym danego podmiotu.

Wartość pojedynczego żądania wykupienia przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych nie może być mniejsza niż 5 (pięć) Certyfikatów Inwestycyjnych
PlikOpis


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-06-14Bartłomiej ErchardtInspektor Nadzoru

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk