• Odbierz prezent
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5: raport finansowy (2021-04-01 17:36)
fot. freepik.com
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych
Data przekazania:2021-04-01
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77(0-22) 538 97 98info@rockbridge.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-04-713140586201www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)


KOREKTA RAPORTU:
PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

2021-03-31

Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

2021-03-31

Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania

877

Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

877

Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

112 251

Data wykupu

Waluta

Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu

2021-03-31PLN122,79

W przypadku, gdy była dokonywana redukcja liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych, będących przedmiotem złożonych żądań wykupu - uzasadnienie przyczyn oraz wskazanie postanowienia statutu stanowiącego podstawę do dokonania redukcji liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-04-01Izabela BiedugnisStarszy specjalista w Departamencie Nadzoru

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk