• Odbierz prezent
ROCCA S.A.: Zawarcie umowy przedwstępnej na sprzedaż nieruchomości w Słubicach (2021-03-09 17:05)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia: 2021-03-09
Skrócona nazwa emitenta
ROCCA S.A.
Temat
Zawarcie umowy przedwstępnej na sprzedaż nieruchomości w Słubicach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 marca 2021 r. podjął decyzję o sprzedaży nieruchomości w Słubicach, będącej własnością Spółki i zawarł ze spółką prawa handlowego z siedzibą w Polsce, przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości. Nieruchomość to hala produkcyjna z częścią socjalno-biurową, zlokalizowana na działce 74/42 o powierzchni 7.000 m. kw.

Nieruchomość, będąca przedmiotem transakcji, od maja 2015 r. do maja 2020 r. była wynajmowana dla jednego podmiotu, a Spółka osiągała z tego tytułu zadowalające, regularne wpływy finansowe. W lipcu roku 2020 wynajęto jedynie część obiektu innemu podmiotowi, a tym samym nastąpiło zmniejszenie przychodów z najmu. Na koniec stycznia 2021 r. i ta umowa została rozwiązana.

Strony uzgodniły cenę sprzedaży nieruchomości na kwotę 3.900.000,00 zł netto. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta po spełnieniu się dodatkowych przesłanek w niej zawartych, o czym Spółka niezwłocznie poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ROCCA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROCCA S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
69-100Słubice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Osiedle Przemysłowe 21
(ulica)(numer)
095 7501350095 7582228
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-09Bogusław Piłat
Prezes Zarządu
Bogusław Piłat


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk