• Odbierz prezent
ROBINSON EUROPE S.A.: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ROBINSON EUROPE S.A. (2021-03-26 15:25)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia:2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
ROBINSON EUROPE S.A.
Temat
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ROBINSON EUROPE S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Lajkonika 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000364613 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 kwietnia 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Robinson Europe S.A. (dalej: „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godz. 10:00 w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. 3 Maja 19/1 w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja s.c., z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2019/2020)
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2019/2020).
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2019/2020).
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej spółki ROBINSON EUROPE S.A.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
14. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z członkami zarządu umów pożyczek.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Załączniki
PlikOpis
ROBINSON_26_03_21_ogloszenie o walnym.pdfOgłoszenie o zwołaniu WZ
ROBINSON_26_03_2021_WZA_projekty_uchwał.pdfProjekty uchwał
ROBINSON_26_03_21_formularz_głosowania.pdfFormularz do głosowania
ROBINSON_26_03_21_pelnomocnicwo-walne-OF.pdfPełnomocnictwo OF
ROBINSON_26_03_21_pelnomocnicwo-walne-OP.pdfPełnomocnictwo OP
ROBINSON_26_03_21_ogólna liczba akcji.pdfOgólna lczba akcji
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBINSON EUROPE S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-382Bielsko-Biała
(kod pocztowy)(miejscowość)
Lajkonika34
(ulica)(numer)
33 816 05 7433 810 08 33
(telefon)(fax)
rn@robinson.plhttp://robinsoneuropesa.pl/
(e-mail)(www)
547-004-60-25002429322
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Paweł BuszCzłonek ZarząduPaweł Busz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk