• Odbierz prezent
Rimini Street udostępnia bezpłatne kalkulatory oszczędności w zakresie oprogramowania Oracle i SAP, które mogą pomóc użytkownikom w znalezieniu ukrytych możliwości oszczędnościowych w zaledwie kilka minut
fot. freepik.com

Nowe internetowe narzędzia pomagają licencjobiorcom Oracle i SAP w znalezieniu rozwiązań umożliwiających obniżenie całkowitego kosztu posiadania, poprawę i zabezpieczenie obsługiwanych systemów oraz przeznaczenie zasobów informatycznych na realizację strategicznych projektów przyczyniających się do ograniczenia kosztów, poprawy zysków, zwiększenia konkurencyjności i przyspieszenia rozwoju.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), globalny dostawca oprogramowania i wiodący usługodawca zewnętrzny zapewniający usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, poinformował dzisiaj o udostępnieniu dwóch bezpłatnych internetowych narzędzi, które w kilka minut pomagają klientom Oracle i SAP w identyfikacji i wykorzystaniu znaczącego potencjału w zakresie oszczędności w ramach obecnych inwestycji w ERP: Kalkulator oszczędności Rimini Street w zakresie Oracle oraz Kalkulator oszczędności Rimini Street w zakresie SAP. Klienci, którzy wybrali usługi Rimini Street, zaoszczędzili dotychczas ponad 7 mld USD, zyskując zarazem bardziej responsywne, wyższej jakości wsparcie w dziedzinie oprogramowania oraz partnerstwo wspomagające skuteczność działalności operacyjnej.


FXMAG akcje rimini street udostępnia bezpłatne kalkulatory oszczędności w zakresie oprogramowania oracle i sap, które mogą pomóc użytkownikom w znalezieniu ukrytych możliwości oszczędnościowych w zaledwie kilka minut informacje,wiadomości 1
FXMAG akcje rimini street udostępnia bezpłatne kalkulatory oszczędności w zakresie oprogramowania oracle i sap, które mogą pomóc użytkownikom w znalezieniu ukrytych możliwości oszczędnościowych w zaledwie kilka minut informacje,wiadomości 2
FXMAG akcje rimini street udostępnia bezpłatne kalkulatory oszczędności w zakresie oprogramowania oracle i sap, które mogą pomóc użytkownikom w znalezieniu ukrytych możliwości oszczędnościowych w zaledwie kilka minut informacje,wiadomości 3
FXMAG akcje rimini street udostępnia bezpłatne kalkulatory oszczędności w zakresie oprogramowania oracle i sap, które mogą pomóc użytkownikom w znalezieniu ukrytych możliwości oszczędnościowych w zaledwie kilka minut informacje,wiadomości 4

Z biegiem czasu wartość opłat serwisowych dostawców oprogramowania Oracle i SAP maleje

Marża zysku Oracle i SAP w zakresie rocznego wsparcia w dziedzinie oprogramowania zwykle wynosi ponad 90%, co oznacza, że dostawcy oprogramowania mogą przeznaczać na świadczenie usług mniej niż 10% rocznych opłat dokonywanych przez klientów. Może to prowadzić do powstawania istotnych rozbieżności w stosunku do potrzeb serwisowych, takich jak wsparcie w zakresie konfiguracji niestandardowych i spersonalizowanego kodu („dodatki”), z których zwykło korzystać wielu licencjobiorców oprogramowania Oracle i SAP.

Po kilku latach zarówno Oracle, jak i SAP arbitralnie ograniczają zakres dostępnych usług dla danego poziomu wersji oprogramowania, choć nadal pobierają tę samą (lub wyższą) opłatę co w przypadku pełnego wsparcia wersji, a także forsują aktualizacje i migracje do najnowszych wersji swoich produktów, które w przypadku niektórych klientów wcale nie muszą okazać się korzystne.

W przypadku klientów podążających ścieżką wytyczoną przez dostawców oprogramowania całkowity koszt posiadania systemu ERP zwykle nieustannie wzrasta, niezależnie od tego, czy zdecydują się na dokonanie aktualizacji, czy też zachowają bieżącą wersję produktu.

Rozwiązania Rimini Street zapewniają wyższą wartość dodaną

Rimini Street oferuje rozwiązanie z zakresu rocznego wsparcia, pragnąc pomóc klientom korzystającym z oprogramowania Oracle i SAP w stawieniu czoła temu kosztownemu, systematycznie występującemu problemowi oraz zapewnić niezwłoczne oszczędności rzędu 50% w zakresie rocznych kosztów wsparcia, a także szereg innych korzyści:

  • Konkretny, dedykowany główny inżynier wsparcia o średnio 20-letnim doświadczeniu, wspierany przez setki wysoce utalentowanych inżynierów z całego świata
  • Gwarantowany czas reakcji wynoszący 10 minut w przypadkach priorytetowych, średnio poniżej dwóch minut, w celu szybszego rozwiązywania problemów przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku
  • Wsparcie w zakresie personalizacji na jednakowym poziomie co w przypadku kodu dostarczonego przez dostawcę oprogramowania
  • Gwarantowane 15 kolejnych lat wsparcia od czasu zamówienia usługi w celu maksymalnego wykorzystania aktualnej wersji ERP
  • Uniknięcie ryzyka związanego z aktualizacją systemu oraz problemów wynikających z migracji

Rimini Street zapewnia klientom oszczędności rzędu 7 mld USD oraz umożliwia im przeznaczenie środków na realizację projektów strategicznych

– Analitycy branżowi szacują, że większość przedsiębiorstw przeznacza około 90% budżetu działu IT na wydatki związane z bieżącą obsługą, co pozostawia jedynie 10% na inwestycje w innowacje. Rimini Street może przyczynić się do znacznego ograniczenia owych 90% do poziomu 60% dzięki oferowanym usługom, aby umożliwić klientom przeznaczenie więcej środków, większej liczby pracowników i więcej czasu na realizację inicjatyw i projektów strategicznych – powiedział Seth A. Ravin, dyrektor generalny, przewodniczący i prezes zarządu Rimini Street, Inc.

Z rozwiązań Rimini Street skorzystali już między innymi:

HCX Technology Partners – ten dostawca cyfrowych rozwiązań biznesowych z siedzibą na Filipinach, obsługujący 60 tys. licencji oprogramowania Oracle PeopleSoft na rzecz swoich klientów, skorzystał z Rimini Street, aby „ograniczyć liczbę pracowników świadczących wsparcie w obszarze produkcji i skierować ich do realizacji projektów strategicznych i prorozwojowych”, jak wskazała Crisela de Jesus, kierowniczka działu ds. systemów HCM i CRM w firmie HCX Technology Partners.

NIBCO – ten wiodący producent rozwiązań do regulacji przepływu o bogatej historii sięgającej 1904 r., wykorzystał oszczędności osiągnięte dzięki wyborowi wsparcia Rimini Street w zakresie serwisowania oprogramowania SAP do „maksymalizacji okresu eksploatacji systemu SAP i uniknięcia niepotrzebnych wydatków na aktualizacje”, jak poinformował Jeff Miller, dyrektor ds. zarządzania relacjami biznesowymi w NIBCO. „Byliśmy w stanie przeznaczyć te środki na przejęcia oraz opracowanie nowych produktów. Teraz nasze wydatki mają na celu rozwój NIBCO zamiast po prostu utrzymywania się na powierzchni.”

– Zachęcamy wszystkie firmy korzystające z oprogramowania Oracle i SAP, aby poświęciły kilka minut na skorzystanie z naszych kalkulatorów oszczędności – powiedział David Rowe, dyrektor ds. produktu i wiceprezes wykonawczy ds. globalnej transformacji Rimini Street. – Większość organizacji jest zachwycona informacją, że możliwe oszczędności dzięki przejściu na Rimini Street to znacznie więcej niż o 50% niższe roczne koszty wsparcia, ponieważ obejmują również oszczędności wynikające z uniknięcia wymuszanych aktualizacji w celu zachowania pełnego zakresu wsparcia, wsparcie w zakresie spersonalizowanych rozwiązań bez dodatkowych kosztów oraz sprawniejszy przebieg udzielanej pomocy. Odkrycie wszystkich tych korzyści będzie niezwykle przydatne i zapewni firmom wiele wspaniałych możliwości.

Poznaj pełne portfolio Rimini Street obejmujące ultraresponsywne, niezawodne i sprawdzone wsparcie, usługi zarządzane, bezpieczeństwo, integrację, obserwowalność, usługi specjalistyczne oraz kompleksowe rozwiązania outsourcingowe Rimini ONE™ dla aplikacji SAP, Oracle i Salesforce na potrzeby wsparcia przewagi konkurencyjnej, rentowności i wzrostu klientów.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russell 2000® jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5100 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą nasi klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają nasi klienci i potencjalni klienci, a także naszą zdolność do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; naszą zdolność do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności oraz zarządzania kosztami uzyskania przychodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez nas rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność naszego cyklu sprzedaży oraz ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; naszą zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); działania w odpowiedzi na wszelkie utrzymujące się skutki pandemii COVID-19 oraz jej skutki gospodarcze, operacyjne i finansowe na działalność spółki; ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; naszą zdolność do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 3 maja 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.


Contacts

Janet Ravin
Wiceprezes ds. globalnej komunikacji
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
pr@riministreet.com


Business Wire

Business Wire Official Profile

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk