• Odbierz prezent
Rewizja roczna portfeli Indeksów Giełdowych WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30. Do indeksu dwudziestu największych i najbardziej płynnych spółek dołączył Mercator
  • GPW Benchmark, spółka z Grupy Kapitałowej GPW dokonała przeglądu najważniejszych zmian metod kwalifikacji spółek do Indeksów Giełdowych WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30
  • Rewizja roczna portfeli tych Indeksów odbyła się w piątek 19 marca 2021 r.
    po sesji

19 marca 2021 r. po zakończeniu piątkowej sesji, GPW Benchmark, będąca administratorem indeksów
na warszawskim parkiecie, dokonała rewizji rocznej portfeli Indeksów Giełdowych WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30. Najważniejsze zmiany dotyczą kwalifikacji spółek do rankingów i portfeli Indeksów.

- Doszło do zmian w portfelach wszystkich tych indeksów: w WIG20 była to jedna zmiana, w mWIG40 pięć zmian, w sWIG80 zmian było 18, natomiast w WIG30 trzy zmiany – powiedziała Małgorzata Odolińska, Kierownik Zespołu Wskaźników Rynku Kapitałowego, GPW Benchmark w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW” zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych.

Do WIG20, indeksu dwudziestu największych i najbardziej płynnych spółek, dołączył Mercator, który zajął miejsce Alior Banku przeniesionego do indeksu mWIG40.

W indeksie mWIG40 zmian było więcej. Nowe spółki to, poza Aliorem, także Onco-Arendi Terapeutics, Polenergia, Selvita oraz Stalprodukt. Indeks opuściły z kolei: BNP Paribas Polska, CI Games, Cormay, Mabion oraz Mercator, który awansował do WIG20.

Do większej liczby zmian w indeksach przyczyniła się m.in. zmiana w metodzie opracowywania indeksów:

- Zmiany zostały poprzedzone konsultacjami publicznymi, które są wymogiem rozporządzenia BMR wydanego przez Parlament Europejski dotyczącego indeksów i wskaźników. Zwiększony został udział wielkości spółek w rankingu, nieco mniejszą wagę nadano obrotom. Zmiana ta miała przede wszystkim
na celu zmniejszenie wpływu jednorazowych zdarzeń, czy krótkookresowych trendów na stabilność struktury portfeli głównych indeksów
– podsumowała Małgorzata Odolińska. – Z uwagi na fakt, że płynność jest immanentną cechą głównych indeksów giełdowych, wprowadzony został dodatkowy element w postaci tzw. miesięcznego wskaźnika obrotu. Obliczany jest na podstawie mediany dziennych wolumenów obrotu w stosunku do bieżącej liczby akcji pozostających w wolny obrocie – dodała.

Zmiany, które w indeksach wprowadziła GPW Benchmark wpisują się w trendy obserwowane na rynkach zagranicznych. W ostatnim czasie podobne modyfikacje wprowadzono np. w rodzinie indeksów
DAX obrazujących koniunkturę frankfurckiej Deutsche Böerse.

Same indeksy, poza obrazowaniem sytuacji na rynku są też elementami produktów i instrumentów finansowych, m.in. funduszy typu ETF, produktów strukturyzowanych, a także kontraktów i opcji na akcje notowane na GPW.

Najpopularniejszym indeksem warszawskiej giełdy jest WIG20, który swój debiut miał
16 kwietnia 1994 roku. Od tego czasu przez indeks przewinęło się 88 spółek, Mercator jest 89-tą.
Wartością początkową indeksu było tysiąc punktów. Dziś oscyluje ona w okolicach 2 tys. punktów.
Z kolei wartość rynkowa spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 27 lat temu wynosiła 8,6 mld zł. Kapitalizacja spółek z WIG20 na sesji 19 marca br. przekraczała wynosiła natomiast 401,80 mld zł.

Dokument podsumowujący najważniejsze zmiany metod kwalifikacji spółek do WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30, które mają zastosowanie przy rewizji rocznej portfeli tych Indeksów znajdą Państwo na stronie internetowej GPW Benchmark.

„Wideokomentarze GPW” zamieszczane są na oficjalnym koncie Giełdy na portalu YouTube.

 


GPW w Warszawie - wiadomości prasowe

Największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk