• Sklep
  • Odbierz prezent
analiza usdjpy
Z artykułu dowiesz się:

Jak wygląda obecna sytuacja techniczna na rynku USDJPY

Mimo braku ważnych odczytów fundamentalnych pod koniec zeszłego tygodnia handlowego, druga część piątkowej sesji na parze USDJPY okazała się bardzo interesująca. Otrzymaliśmy bowiem ważny sygnał techniczny z powodu pokonania istotnego poziomu fundamentalnego. Jak sytuacja techniczna przedstawia się teraz? Zapraszam na przegląd pary walutowej USDJPY.

 

Wykres USDJPY interwał tygodniowy
FXMAG forex retest wsparcia na usdjpy 1Na wykresie tygodniowym po zeszłotygodniowej świecy otrzymujemy negację dynamicznych spadków, które oglądaliśmy na początku miesiąca kwietnia. Cena w tej chwili przebywa w okolicy średniej Tenkan sen. W scenariuszu wzrostowym następnym celem dla byków na tej parze jest średnia Kijun sen, która znajduje się w strefie 115.72 będącej jednocześnie ważnym poziomem horyzontalnym. Po przebiciu wspomnianych granic sygnały spadkowe wygenerowane w lutym tego roku zostaną zanegowane, jednak do tego celu popytowi brakuje jeszcze prawie 500 pipów. W przypadku spadkowego scenariusza, najważniejszym wsparciem będzie okolica tegorocznych minimów. Przejdźmy do niższych interwałów.

 

Wykres USDJPY interwał dzienny
FXMAG forex retest wsparcia na usdjpy 2Na interwale dziennym widać wyraźniej kluczowe wydarzenie techniczne - w piątek cena pokonała bardzo ważny poziom horyzontalny 110.84. Bieżący tydzień upływa jak do tej pory pod znakiem retestu tego wybicia. W dniu dzisiejszym cena naruszyła wspomniany poziom, którego jak do tej pory broni popyt. W przypadku utrzymania ceny nad tym poziomem celem dla byków będzie dotarcie do Senkou span A, czyli pierwszej krawędzi chmury. W tych okolicach może się rozstrzygnąć kwestia tendencji na następny miesiąc. Średnia Chikou span cały czas pokazuje spadkowy sentyment. Jeśli inicjatywę przejmie podaż, sygnałem dalszych spadków będzie przebicie i zamknięcie się ceny pod średnią Tenkan sen. Zobaczmy jeszcze na sytuację z wykresu H4.

 

Wykres USDJPY interwał H4
FXMAG forex retest wsparcia na usdjpy 3Na niższym interwale mogliśmy obserwować sygnał wyjścia z chmury spadkowej, a następnie jej potwierdzenie i dynamiczny ruch wzrostowy. Wspomniany sygnał kupna cały czas jest aktualny. Ponadto w przypadku zamknięcia się następnej świecy na tym interwale zostanie wygenerowany kolejny sygnał kupna - sygnał trzech linii. Nie bez znaczenia na moc sygnału jest obecność wspomnianego poziomu wsparcia. Średnia Chikou span w pełni potwierdza wzrostowy charakter rynku. Jeśli chodzi o scenariusz spadkowy, to sygnały zostaną zanegowane po przebiciu 110.84 i linii Kijun sen. Otworzyłoby to drogę do ponownego testowania krawędzi chmury - tym razem już wzrostowej.


Michał Łyko

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ekspert japońskiej metody inwestowania Ichimoku Kinko Hyo - jednej z najstarszych metod analizowania oraz konstrukcji wykresów. Na rynkach finansowych od ponad 3 lat.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk