• Odbierz prezent
RESBUD SE: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od RESBUD SE.  Conclusion of a significant agreement by subsidiary of RESBUD SE. (2021-06-16 21:23)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od RESBUD SE. Conclusion of a significant agreement by subsidiary of RESBUD SE.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
[English version below Polish]

Zarząd RESBUD SE (kod rejestrowy: 14617750) z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314 Estonia informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki zależnej Energokompliekt OOO o zawarciu przez tą spółkę w dniu 16 czerwca 2021 roku dwóch umów z "Kompleksnyje projekty w ekologii i energetike" OOO. Przedmiotem zawartych umów jest dostawa urządzeń cieplno-mechanicznych do inwestycji realizowanych przez kontrahenta. Łączna wartość kontraktu wynosi 250.000.000 RUB, co stanowi około 2.750.000 EURO. Umowy będą realizowane przez spółkę zależną od RESBUD SE w okresie od 2021 do 2022 roku. Pozostałe warunki zawartych umów nie odbiegają od zwyczajnych warunków tego rodzaju umów.

[English version]
legal basis: article 17 MAR.

The Management Board of RESBUD SE (registration code:14617750), with its registered office in Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314 Estonia informs, that today it received information form the subsidiary Energokompliekt OOO about the conclusion by this company of two agreements with "Kompleksnyje projekty w ekologii i energetike" OOO on 16 June 2021. The subject of the concluded agreements is supply of the heat and mechanical equipment for the investments caried out by the counterparty. The total contract value is RUB 250,000,000, which is approximately 2,750,000 EUROS. The agreements will be carried out by the subsidiary of RESBUD SE from 2021 to 2022. The other terms and conditions of the agreements do not differ from the usual terms of this type of contracts.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA
(pełna nazwa emitenta)
RESBUD SEBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
11314Tallin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jarvevana tee 9-40
(ulica)(numer)
0-17 86224480-17 8623 995
(telefon)(fax)
resbud@resbud.plwww.resbud.pl
(e-mail)(www)
813-02-67-303690294174
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-16Krzysztof Długosz Prezes Zarządu/President of the Management Board
2021-06-16Joanna DyjaCzłonek Zarządu/Member of the Management Board

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk