• Odbierz prezent
RESBUD SE przejęła udziały większościowe w spółkach Uniwersim, Conpol oraz Energokompliekt

Realizując proces transformacji w nowoczesny i dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, spółka RESBUD SE nabyła 4 lutego br. udziały w spółkach Uniwersim sp. z o.o., Conpol sp. z o.o. oraz Energokompliekt OOO (odpowiednio 100%, 61,36% oraz 83,7% udziałów w kapitale zakładowym wyżej wymienionych firm).

W efekcie transakcji, Spółka posiada aktualnie w swoim portfelu 100% udziałów w Uniwersim sp. z o.o., 100% udziałów w Conpol sp. z o. o. oraz 100% udziałów w Energokompliekt OOO (87,8% bezpośrednio i 12,2% pośrednio). Powoduje to obowiązek sporządzenia przez RESBUD SE skonsolidowanego sprawozdania finansowego ze wspomnianymi wyżej spółkami, począwszy od 2021 roku.

Nabycie udziałów w tych spółkach stanowi element procesu emisji akcji, uchwalonej w dniu 7 września 2020 roku. W ramach zakończonej 31 grudnia 2020 roku subskrypcji prywatnej, zawarto umowy objęcia ogółem 218.520.263 papierów wartościowych RESBUD SE, a kapitał zakładowy Spółki wzrósł do ponad 26 mln EUR. Cena emisyjna jednej akcji nowej emisji wyniosła 0,1467 EUR, a całkowita wartość nowych akcji – ponad 32 mln EUR.

Zawarte w dniu 4 lutego 2021 roku umowy potwierdzają wstępne oceny Zarządu, dotyczące składu akcjonariatu po podwyższeniu kapitału zakładowego. Po zarejestrowaniu akcji nowej emisji żaden z akcjonariuszy nie przekroczy progu 50% głosów na walnym zgromadzeniu. Ponadto największymi akcjonariuszami Spółki pozostaną Alexey Petrov oraz Iwona Długosz (za pośrednictwem spółki DKW Polska OÜ) – powiedział Jarosław Gerard Podolski, Członek Zarządu RESBUD SE.

Ostatnim etapem związanym z emisją akcji będzie złożenie do estońskiego rejestru handlowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego. Informację na temat dokonania podwyższenia emitent przekaże niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia z rejestru handlowego.

Otwieramy nowy etap z dużym optymizmem. Naszym celem jest transformacja RESBUD SE w znaczącego w Europie Środkowo-Wschodniej generalnego wykonawcę kontraktów z zakresu budownictwa, inżynierii lądowej i rozwoju sieci energetycznych, realizującego kompleksowe projekty infrastrukturalne poprzez podwykonawców, wchodzących w skład holdingu, a także zwiększenie wartości spółek wchodzących w skład naszego portfolio poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju - dodaje Jarosław Gerard Podolski.

Energokompliekt OOO to spółka handlowa z siedzibą w Jekaterynburgu, będąca kompleksowym operatorem dostaw sprzętu, materiałów, chemii budowlanej oraz specjalistycznych urządzeń dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym budowy i modernizacji instalacji energetycznych. Jej klientami są największe firmy budowlane na terenie Rosji i kilku krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Spółka działa też na kilku rynkach zagranicznych - od Polski i Estonii, po Daleki Wschód.

Conpol sp. z o.o. działa jako wykonawca w zakresie budowy obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych oraz zajmuje się wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, robotami budowlanymi i pracami w zakresie inżynierii lądowej. Spółka jest także producentem szerokiej gamy betonów. Do najważniejszych realizacji Spółki należą m.in.: rozbudowa Międzynarodowego Terminala Pasażerskiego Kraków - Balice, budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn-Pyrzowice (odcinek G), przebudowa układów torowych wraz infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 (odcinek Leszno-Czempiń), a także wykonanie robót budowalnych na odcinku linii E30 Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy.

Uniwersim sp. z o.o. to producent mas bitumicznych i betonów wysokiej jakości. Spółka produkuje mieszanki mineralno-asfaltowe, przeznaczone do wykonywania wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni, dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR7, i od wielu lat współpracuje zarówno z firmami specjalizującymi się w modernizacji oraz przebudowie dróg lokalnych i wojewódzkich, jak również z koncernami realizującymi kontrakty na budowę dróg ekspresowych i autostrad. W latach 2017-2019 wytwórnia była jednym z głównych producentów mieszanki dla Strabag S.A. na potrzeby rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Radziejowice-Przeszkoda.

...

O Spółce

RESBUD SE to nowoczesny, dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, a także produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego i energetycznego. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od września 2007 roku. Łączy nowoczesne podejście do biznesu z 70-letnim doświadczeniem w przemyśle budowlanym.

Spółki wchodzące w skład portfolio inwestycyjnego RESBUD SE zajmują się przede wszystkim: inżynierią lądową, robotami budowlanymi, wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, budową obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych, produkcją mas bitumicznych i betonów, a także dostawą materiałów i sprzętu dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym urządzeń do budowy oraz modernizacji instalacji energetycznych.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk