• Odbierz prezent
RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących zawarcia znaczącej umowy przez spółkę zależną od RESBUD SE.  Update of information regarding the conclusion of a significant agreement by a subsidiary of RESBUD SE. (2021-07-27 17:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-07-27
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Aktualizacja informacji dotyczących zawarcia znaczącej umowy przez spółkę zależną od RESBUD SE. Update of information regarding the conclusion of a significant agreement by a subsidiary of RESBUD SE.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
[English version below Polish]

Zarząd RESBUD SE (kod rejestrowy: 14617750) z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314 Estonia informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki zależnej Energokompliekt OOO o zawarciu przez tą spółkę w dniu 27 lipca 2021 roku kolejnej umowy z "Kompleksnyje projekty w ekologii i energetike" OOO.

Przedmiotem zawartej umowy jest dostawa urządzeń kanalizacyjnych do inwestycji realizowanych przez kontrahenta. Łączna wartość kontraktu wynosi 600.000.000 RUB, co stanowi około 6.894.000 EURO. Umowa będzie realizowana przez spółkę zależną od RESBUD SE w okresie od 2021 do 2022 roku. Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od zwyczajnych warunków tego rodzaju umów.

Niniejszy raport stanowi aktualizację informacji przekazanych w raporcie bieżącym numer 17/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku.

[English version]
legal basis: article 17 MAR.

The Management Board of RESBUD SE (registration code:14617750), with its registered office in Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314 Estonia informs, that today it has received information form the subsidiary Energokompliekt OOO that this company concluded another agreement with "Kompleksnyje projekty w ekologii i energetike" OOO on 27 July 2021.

The subject of the contract is the supply of sewerage equipment for the investments caried out by the counterparty. The total contract value is RUB 600,000,000, which is approximately 6,894,000 EUROS. The agreement will be carried out by the subsidiary of RESBUD SE from 2021 to 2022. The other terms and conditions of the agreement do not differ from the usual terms of this type of contracts.

This report updates the information provided in current report 17/2021 of June 16, 2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA
(pełna nazwa emitenta)
RESBUD SEBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
11314Tallin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jarvevana tee 9-40
(ulica)(numer)
0-17 86224480-17 8623 995
(telefon)(fax)
resbud@resbud.plwww.resbud.pl
(e-mail)(www)
813-02-67-303690294174
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-27Krzysztof Długosz Prezes Zarządu/President of the Management Board
2021-07-27Joanna DyjaCzłonek Zarządu/Member of the Management Board

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk