• Odbierz prezent
Rentowność amerykańskij 10-latek na poziomach z 2011r. Indeks dolara w październiku - sprawdzamy wykres

W kwietniu po raz pierwszy w 2018 roku rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich znalazły się powyżej kluczowej bariery 3,0% i powróciły do poziomów po raz ostatni widzianych w 2011 roku.

Na Wykresie 1 widać, że w październiku kontynuowana była tendencja wzrostowa dochodowości wspomnianych papierów dłużnych, która obserwowana jest od momentu przełamania linii trendu spadkowego, co stanowiło ważny techniczny sygnał dla strony podażowej na tych dłużnych papierach. Rentowności w analizowanym miesiącu osiągnęły maksimum lokalne na poziomie 3,2610.

FXMAG akcje rentowność amerykańskij 10-latek na poziomach z 2011r. indeks dolara w październiku - sprawdzamy wykres obligacje wall street rezerwa federalna 1

Wykres 1. Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych za okres od 1980 r. Źródło: Bloomberg

 

Rozwijając  tematykę  rentowności  warto  zwrócić  również  uwagę  na  fakt,  że  od  momentu  rozpoczęcia  cyklu stopniowej normalizacji polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną obserwowany jest także wzrost rentowności 2-letnich obligacji amerykańskich, który silnie przyśpieszył mniej więcej od połowy 2017 roku. Rynek konsekwentnie zakłada, że koszt pieniądza w USA będzie wzrastał wyprzedając silniej obligacje krótkoterminowe.

FXMAG akcje rentowność amerykańskij 10-latek na poziomach z 2011r. indeks dolara w październiku - sprawdzamy wykres obligacje wall street rezerwa federalna 2Wykres 6. Różnica w rentownościach 10- i 2-letnich obligacji skarbowych USA.  Źródło: stockcharts.com, Noble Markets  

W październiku obserwowane było dalsze zawężenie spreadu między obligacjami 10- i 2-letnimi. Na Wykresie 4 widać,  że  obecnie wspomniany spread kształtuje  się  w rejonie  30pb. Jak pokazuje  historia w sytuacjach  kiedy różnica w rentownościach zbliżała się w okolice zera, to stanowiło to impuls do odpływu kapitału z amerykańskich giełd. Na przykładzie kryzysów z lat 2000 i 2007 roku można jednak zauważyć, że zanim wystąpiła bessa na rynkach akcji, to pojawiał się ujemny spread. Na chwilę obecną spread jest nadal dodatni, jednak warto wspomnieć, że w październiku nastąpiła głębsza korekta ostatnich silnych wzrostów na amerykańskich indeksach akcji. 

Z kolei na początku czwartego kwartału zauważalny był pozytywny wpływ rosnących rentowności amerykańskich obligacji na indeks dolara, choć już pod koniec października ta korelacja zaczęła zanikać. Przyjrzyjmy się bliżej jak obecnie wyglądała sytuacja na indeksie dolara (USD.INDEX). Na Wykresie 2 przedstawiającym kurs tego instrumentu widać,  że  po  wybronieniu  geometrycznego  poziomu  w  postaci  38,2%  zniesienia  Fibo  całości  fali  wzrostowej  z poziomu 88,15 pkt. notowaniom udało się powrócić powyżej kluczowych średnich kroczących EMA w skali D1 (50-, 100- i 200-okresowej) oraz przełamać wrześniowe maksimum lokalne, co otworzyło drogę do kontynuacji wzrostów. Notowania  przetestowały  lokalny  szczyt  z  15.VII.  na  poziomie  96,86  pkt.,  jednak  kurs  nie  utrzymał  się  dłużej powyżej poziomu 96,86 pkt. Aktualnie instrument koryguje silne wzrosty i kieruje się w strefę wsparcia w rejonie 95,60-95,80 pkt

FXMAG akcje rentowność amerykańskij 10-latek na poziomach z 2011r. indeks dolara w październiku - sprawdzamy wykres obligacje wall street rezerwa federalna 3

Wykres 2. Indeks dolara (USD.INDEX) w ujęciu dziennym. Źródło: Noble Markets

 

 


Anna Wrzesińska

Senior Dealer w Noble Securities S.A. Aktywnie związana z rynkiem walutowym od 2005 roku. W handlu koncentruje się głównie na Price Action i poziomach Fibonacciego.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk