• Odbierz prezent
REMAK: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Remak – Energomontaż S.A. (2021-03-26 16:42)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaREMAK
Temat


Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Remak – Energomontaż S.A.

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd spółki Remak-Energomontaż S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do przekazanych raportów bieżących nr 12/2021, 13/2021 i 14/2021, dotyczących zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projektów uchwał i porządku obrad, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zamiarze zgłoszenia przez akcjonariusza Spółki tj. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, kandydatury Pana Grzegorza Janasa, na członka Rady Nadzorczej Emitenta, podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się dniu 31 marca 2021 roku.
Zgodnie z przekazanym oświadczeniem, Pan Grzegorz Janas wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie jako członka niezależnego, w skład Rady Nadzorczej Emitenta.
W załączeniu do niniejszego raportu, Spółka przedkłada zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia kandydatury, otrzymane od PTE PZU S.A., reprezentującego akcjonariusza, a także oświadczenie i życiorys kandydata.

Załączniki


PlikOpis

Zgłoszenie kandydata do RN REMAK 31.03.2021 _.pdf


oświadczenie kandydata - Remak.pdf


G.Janas_CV.pdf


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


REMAK-ENERGOMONAŻ SA
(pełna nazwa emitenta)
REMAKElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-867Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chłodna51
(ulica)(numer)
032 783 53 60032 783 53 70
(telefon)(fax)
remak@remak.com.plwww.remak.com.pl
(e-mail)(www)
754-00-13-369530916125
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-26Aleksander UmińskiPrezes Zarządu


2021-03-26Jacek SadowskiWiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk