• Odbierz prezent
REMAK: Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak – Energomontaż S.A. (2021-04-01 18:30)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaREMAK
Temat


Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak – Energomontaż S.A.

Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Treść raportu:

Zarząd Remak-Energomontaż S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2021r. otrzymał wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Wniosek został złożony na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przez akcjonariusza Emitenta - Zarmen sp. z o.o., posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w Spółce, tj. 1 548 594 akcji Spółki, co stanowi 51,62% kapitału zakładowego Emitenta.

Przedmiotem wniosku jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie Uchwały o wyborze Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A.
5.Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Remak – Energomontaż S.A.
6.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedkłada otrzymany od Akcjonariusza wniosek wraz z projektami uchwał.

Załączniki


PlikOpis

Wniosek o NWZ wraz z projektami uchwał..pdf


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


REMAK-ENERGOMONAŻ SA(pełna nazwa emitenta)REMAK
Elektromaszynowy (ele)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-867
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Chłodna
51(ulica)
(numer)032 783 53 60
032 783 53 70(telefon)

(fax)remak@remak.com.pl
www.remak.com.pl(e-mail)

(www)754-00-13-369
530916125(NIP)

(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Aleksander UmińskiPrezes Zarządu
2021-04-01Jacek SadowskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk