• Odbierz prezent
REMAK: Informacja odnośnie złożonego przez Akcjonariuszy wniosku, o wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 maja 2021 roku. (2021-04-15 16:15)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
REMAK
Temat
Informacja odnośnie złożonego przez Akcjonariuszy wniosku, o wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 maja 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 15 kwietnia 2021 roku powziął informację o otrzymaniu wniosku Akcjonariuszy: OFE PZU "Złota Jesień" i Aviva OFE Aviva Santander, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 maja 2021 roku, przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Złożony wniosek jest tożsamy z już uwzględnionym przez Zarząd Spółki wnioskiem tych samych akcjonariuszy, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 maja 2021 roku (o czym informowano w raporcie bieżącym nr 22/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r., do którego załączono również przedmiotowy wniosek Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał) i w konsekwencji którego porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został uzupełniony o przeprowadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Złożony wniosek o wprowadzenie zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 maja 2021 roku nie został zatem uwzględniony przez Zarząd Emitenta, z uwagi na treść art. 385 § 3 k.s.h., gdyż wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie, a najbliższym Walnym Zgromadzeniem Spółki jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 5 maja 2021 r., na którym to Zgromadzeniu wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami został już przewidziany w porządku obrad.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)REMAK-ENERGOMONAŻ SA
(pełna nazwa emitenta)
REMAKElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-867Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chłodna51
(ulica)(numer)
032 783 53 60032 783 53 70
(telefon)(fax)
remak@remak.com.plwww.remak.com.pl
(e-mail)(www)
754-00-13-369530916125
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-15Aleksander UmińskiPrezes Zarządu


2021-04-15Jacek SadowskiWiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk