• Odbierz prezent
REM: Upomnienie Emitenta w związku nieopublikowaniem raportu okresowego (2023-09-22 11:35)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Spółka Remedis SA z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 21 września 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę nr 1014/2023 w sprawie upomnienia Emitenta.
Upomnienie wynika z niedochowania przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu kwartalnego za drugi kwartał roku 2023, z uwagi na nieprzekazanie raportu kwartalnego w terminie wynikającym z postanowień § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-09-22 11:35:12Brak zarządu uprawnionego do reprezentacji SpółkiRemedis SA

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk