• Odbierz prezent
RELPOL: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (2021-03-18 15:24)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
RELPOL
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 18.03.2021 roku otrzymał zawiadomienie od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie zmniejszenia przez zarządzane przez niego fundusze ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Relpol S.A. poniżej progu 10%.
Zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na WZ Spółki Relpol nastąpiło na wskutek zawarcia w dniu 16.03.2021 r. przez Fundusze transakcji sprzedaży 70.000 sztuk akcji Spółki Relpol na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie.
Przed transakcją Fundusze posiadały łącznie 972.867 akcji Spółki Relpol, które stanowiły 10,124% jej kapitału zakładowego i uprawniały do 972.867 głosów na WZ oraz reprezentowały 10,124% ogólnej liczby głosów na WZ Relpol S.A.
Po rozliczeniu transakcji w dniu 18.03.2021 r. Fundusze zarządzane przez Rockbridge posiadają łącznie 902.867 akcji Spółki, które stanowią 9,396% kapitału zakładowego Relpol S.A. oraz uprawniały do wykonywania 902.867 głosów na WZ, co odpowiada 9,396% ogólnej liczby głosów na WZ.
Rockbridge Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformowało również, że brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje spółki Relpol.
Fundusze nie zawierały umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.
Rockbridge TFI wraz z zarządzanymi funduszami inwestycyjnymi nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 ustawy o ofercie.
Ogólna liczba akcji Spółki i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 9.609.193.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)RELPOL SA
(pełna nazwa emitenta)
RELPOLElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
68-200Żary
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul.11 listopada37
(ulica)(numer)
(0-68) 47 90 800(0-68) 374 38 66
(telefon)(fax)
relpol@relpol.com.plwww.relpol.com.pl
(e-mail)(www)
928-000-70-76970010355
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-18Sławomir Bialik

Prezes Zarządu
2021-03-18Krzysztof Pałgan

Wiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk