• Odbierz prezent
Rekordowy zysk przekroczył 240 milionów dolarów. Saxo Bank publikuje wyniki za 2018 rok

Saxo Bank z rekordowym zyskiem po sprzedaży udziałów w Saxo Payments, liczba nowych klientów, zarówno bezpośrednich, jak i hurtowych, osiągnęła najwyższy poziom w historii.

Grupa kapitałowa Saxo Bank („Grupa”) w 2018 roku zanotowała rekordowy zysk netto w wysokości 955,8 mln koron duńskich (DKK), co stanowi wzrost o 138% w porównaniu z rokiem 2017. Wartość depozytów zabezpieczających klientów w dalszym ciągu rosła, osiągając kwotę 112,6 mld DKK, natomiast przychody operacyjne Grupy wyniosły 2,8 mld DKK, co stanowi spadek o 8% w porównaniu z 2017 r.

Grupa nadal umacniała swoją pozycję kapitałową: na koniec 2018 roku współczynnik adekwatności kapitałowej osiągnął 35,0%, w porównaniu z 22,7% na koniec 2017 r., co zapewniło Grupie odpowiedni, komfortowy bufor.

Najważniejsze dane za 2018 rok (w nawiasach dane za 2017 r.)

Przychód operacyjny: 2,8 mld DKK (3,0 mld DKK)

EBITDA (zysk): 1 408 mln DKK (931,6 mln DKK)

Zysk netto: 955,8 mln DKK (401,1 mln DKK)

Kwota depozytów zabezpieczających klientów: 112,6 mld DKK (103,6 mld DKK)

Ogółem kapitał własny: 5,6 mld DKK (4,6 mld DKK)

- Rok 2018 rok był punktem zwrotnym dla Saxo Banku. Powitaliśmy grupę kapitałową Geely Holding i Sampo plc jako nowych akcjonariuszy, zapewniających nam mocne fundamenty, dodatkowy potencjał zarządczy i umożliwiających realizację długoterminowych planów. Wdrożyliśmy nowe produkty, platformy, usługi i korzystne zmiany w naszym cenniku dla klientów. Dwie nowe platformy transakcyjne: SaxoTraderPRO i SaxoInvestor, pozwalają nam zaoferować światowy poziom obsługi, dzięki czemu liczba nowych klientów inwestujących bezpośrednio na naszych platformach wzrosła o 67% - powiedział Kim Fournais, prezes i założyciel Saxo Banku.

- Niewielki spadek przychodów wiąże się ze sprzedażą naszych ostatnich przedsięwzięć spoza obszaru głównej działalności, mniejszej aktywności klientów spowodowanej ogólnie trudniejszymi warunkami na rynku, jak również obniżeniem cen produktów. Cały czas inwestujemy na dużą skalę w technologie i ludzi, jednocześnie obniżając koszt i stopień złożoności rozwiązań, by to Saxo Bank stał się preferowanym partnerem dla traderów, inwestorów i klientów hurtowych – dodał Fournais.

- Dzięki mocniejszej bazie kapitałowej mamy solidne fundamenty, które pozwolą nam zrealizować planowane przejęcie BinckBank. Saxo Bank i BinckBank wzajemnie się uzupełniają, a połączenie firm oznacza korzyści dla wszystkich stron, ponieważ klienci zyskają dostęp do lepszych produktów, cen, platform i usług, pracownicy będą mieli większe szanse na rozwój w ramach dużej międzynarodowej organizacji, a przede wszystkim uzyskamy niezbędną skalę działalności – mówi Kim Fournais.

W 2018 roku Saxo Bank podjął ostatnie kroki na rzecz usprawnienia działalności, by móc skoncentrować się na zasadniczym obszarze tradingu i inwestycji. W ramach tych działań w 2018 r. zakończono sprzedaż Saxo Privatbanku, licencjonowanego banku detalicznego z oddziałami w całej Danii, a także Saxo Payments - dostawcy infrastruktury do międzynarodowych płatności online. Zgodnie ze strategią partnerstwa Saxo Banku, oba podmioty w dalszym ciągu będą korzystać z technologii i infrastruktury inwestycyjnej Saxo Banku jako partnerzy hurtowi.

17 grudnia 2018 r. Saxo Bank i BinckBank ogłosiły porozumienie w sprawie publicznej oferty sprzedaży wszystkich akcji BinckBanku za gotówkę. Po uzyskaniu zgód ze strony właściwych organów oraz akcjonariuszy, Saxo Bank i BinckBank przewidują, że oferta zostanie sfinalizowana w III kwartale 2019 roku.

Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w 2019 r. Lars Andreasen został powołany do Komitetu Audytu. Jest doświadczonym dyrektorem w branży finansowej, przez ponad dwadzieścia lat pracował na wielu stanowiskach kierowniczych w Danske Bank. Ma dyplom magistra (MSc) w obszarze administracji biznesowej i audytu, jest ponadto biegłym księgowym licencjonowanym zgodnie z duńskim prawem.

Pełna treść raportu Saxo Banku za 2018 rok dostępna jest pod adresem: https://www.home.saxo/about-us/investor-relations

O Saxo Bank


Saxo Bank

Saxo Group to ogólnoświatowy internetowy bank inwestycyjny podlegający przepisom prawa UE; ma siedzibę główną w Kopenhadze i działa w centrach finansowych na całym świecie, w miastach takich jak Londyn, Singapur, Paryż, Zurych, Dubaj i Tokio.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk