• Odbierz prezent
Rekordowa sprzedaż i zysk netto Auto Partner w 2020 roku
fot. freepik.com

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, po 2020 roku wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży sięgające blisko 1,7 mld zł (+13% r/r). Grupa zanotowała tak dobrą sprzedaż głównie dzięki dalszej dynamicznej ekspansji zagranicznej (+24% r/r) i szybkiej adaptacji działalności do nowych warunków rynkowych. W Polsce Grupa zanotowała 6-proc. wzrost sprzedaży r/r(do 963,3 mln zł). Zysk netto w całym 2020 roku wzrósł o 89% r/r do blisko 111,0 mln zł i był rekordowy w historii Grupy, na co istotny wpływ miały optymalizacje kosztowe.

W IV kwartale 2020 Grupa,

przy 18-proc. wzroście przychodów ze sprzedaży r/r, wypracowała zysk netto wyższy o 106% r/r (29,1 mln zł). Zgodnie z realizowaną strategią Grupa zwiększyła skalę działania przy jednoczesnej poprawie rentowności na wszystkich poziomach. Zarząd Spółki zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,10 zł na akcję (blisko 12% skonsolidowanego zysku netto). Pozostała część zysku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Grupa wypracowała dwucyfrową dynamikę sprzedaży pomimo chwilowego spowolnienia wywołanego pandemią w drugim kwartale 2020. Na znacznie lepsze wyniki rok do roku wpływ miały przede wszystkim czynniki, takie jak: dalsze umacnianie pozycji na rynkach zagranicznych, ścisła kontrola kosztów operacyjnych, utrzymanie wyższych cen produktów w odpowiedzi na rosnące kursy walut oraz obniżenie zadłużenia i szybkie dostosowanie działalności do reżimu sanitarnego.

Grupa sukcesywnie rozwija również sprzedaż wysokomarżowych produktów - marek własnych w segmencie premium oraz brandów, które dystrybuuje na wyłączność. Udział marek własnych w łącznej sprzedaży Grupy wyniósł 21% na koniec 2020 roku.

W efekcie tych działań Grupa pomimo pandemii umacnia pozycję rynkową i z sukcesem realizuje strategiczne cele: wzrost skali, umacnianie dywersyfikacji produktowej, zwiększenie rentowności, rozszerzanie sprzedaży o nowe rynki. Obecnie Grupa dystrybuuje części na 24 rynki. Udział sprzedaży eksportowej w przychodach Grupy, charakteryzującej się wyższą marżą netto, wzrósł do 42% wobec 38% rok wcześniej.

Trudny rok 2020 wykorzystaliśmy do umocnienia udziałów rynkowych, optymalizacji kosztów i dalszej poprawy rentowności. Przejściowe trudności w drugim kwartale roku, związane z pandemią skłoniły nas do zmiany polityki kosztowej, przesunięcia części projektów na kolejny rok. W kryzysowym momencie utrzymaliśmy zatrudnienie, a w całym roku zwiększyliśmy je o ponad 8%. Kontynuując trendy z poprzednich miesięcy w IV kwartale poprawiliśmy rentowność na wszystkich poziomach. Mamy bardzo dobrą płynność i niskie zadłużenie netto. W pełni wykorzystaliśmy możliwości rosnącego rynku dystrybucji części i napraw samochodowych.
W efekcie zakończyliśmy rok rekordową sprzedażą i zyskiem netto -
mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE PO 2020 ROKU:

PLN’000

1-4Q 2020

1-4Q 2019

Zmiana%

4Q 2020

4Q 2019

Zmiana%

Przychody ze sprzedaży

1 670 441

1 479 373

13%

433 138

368 280

18%

Sprzedaż w Polsce

963 332

910 065

6%

517 123

463 617

12%

Sprzedaż zagraniczna

707 109

569 308

24%

385 545

296 182

30%

Zysk brutto ze sprzedaży

476 879

386 900

23%

127 713

101 837

25%

Marża brutto na sprzedaży

28,55%

26,15%

2,40%

29,49 pp.

27,65%

1,83pp.

EBITDA

173 787

103 859

67%

47 736

27 134

76%

Marża EBITDA

10,40%

7,02%

3,38 pp.

11,02%

7,37%

3,65 pp.

EBIT

150 282

83 775

79%

41 616

20 938

99%

Marża EBIT

9,00%

5,66%

3,33 pp.

9,61%

5,69%

3,92 pp.

Zysk brutto

138 343

74 236

86%

36 995

18 609

99%

Zysk netto

110 982

58 714

89%

29 112

14 123

106%

Marża netto

6,64%

3,97%

2,68 pp.

6,72%

3,83%

2,89 pp.

Powierzchnia magazynowa i sieć dystrybucji

Łączna powierzchnia magazynowa Grupy przekracza dziś 100 tys. mkw. Wraz ze wzrostem skali działania Grupa w 2020 roku zdecydowała o zwiększeniu powierzchni magazynowej hubu w Pruszkowie (o ponad 4,3 tys. mkw. czyli do blisko 13 tys. mkw.), który zaopatruje 34 filie Grupy oraz 4 przedstawicielstwa zagraniczne. Grupa rozważa także rozbudowę centralnego magazynu w Bieruniu oraz utworzenie nowego centrum logistyczno-magazynowego.

Grupa w 2020 roku skupiła się na umacnianiu istniejącej sieci dystrybucji (na koniec 2020 miała 90 filii). Plan na 2021 rok zakłada otwarcie nie więcej niż kilku nowych filii w Polsce.
W pierwszym kwartale 2021 Grupa otworzyła już 6 nowych filii w Elblągu, Zgierzu, Oławie, Kędzierzynie-Koźlu, Dębicy, w Opolu (II filia).

Rynek części samochodowych

Rynek części samochodowych i napraw rośnie mimo recesji w Europie. Jest on bardziej odporny na turbulencje rynkowe, zmiany koniunktury niż tradycyjny rynek automotive. Samochody są obecnie produktem niezbędnym do życia i przemieszczania się, co wpływa na utrzymujący się popyt. Czynniki takie jak unikanie masowych środków transportu czy umacniająca się sprzedaż online dodatkowo stymulują sprzedaż części zamiennych. Widzimy dużą aktywność klientów i spodziewamy się utrzymania jej na wysokim poziomie. Ograniczona sprzedaż nowych samochodów będzie wpływała na utrzymanie relatywnie wiekowego parku samochodowego i częstsze naprawy, serwis. Zachowujemy jednocześnie ostrożność i czujność by móc zareagować na ewentualne zmiany związane z pandemią. Długoterminowo patrzymy z optymizmem w przyszłość - dodaje Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

...

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O GRUPIE AUTO PARTNER S.A.

Grupa Auto Partner S.A. jest dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych w obszarze rynku części zamiennych, Grupa Auto Partner S.A. tworzy platformę sprzedaży głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne. Auto Partner S.A. działa w oparciu o zintegrowane narzędzia IT zarządzające całym łańcuchem dostaw oraz infrastrukturę logistyczną składającą się z nowoczesnego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Bieruniu, nowego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Pruszkowie, sieci 96 oddziałów (stan na 31.03.2021 r.) oraz siatki transportowej umożliwiającej dostawę do klienta końcowego z częstotliwością 3-5 razy dziennie. Łączna powierzchnia magazynowa Grupy Auto Partner wynosi ponad 100 tys. m². Auto Partner realizuje ponad 1 500 wyjazdów dziennie.

Grupa Auto Partner S.A. realizuje dużą część sprzedaży na rynku polskim, który po 2020 roku odpowiadał za 58% przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż eksportowa stanowiła wówczas 42% sprzedaży i realizowana była przede wszystkim na rynkach czeskim i słowackim, a także w takich krajach jak: Niemcy, Austria, Łotwa, Litwa i Ukraina.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk