• Odbierz prezent
REINO CAPITAL SA: Sfinalizowanie koinwestycji w portfel nieruchomości biurowych (2022-05-13 23:02)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2022
Data sporządzenia: 2022-05-13
Skrócona nazwa emitenta
REINO CAPITAL SA
Temat
Sfinalizowanie koinwestycji w portfel nieruchomości biurowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd REINO Capital S.A. (dalej: "Emitent") informuje o przystąpieniu w dniu 13 maja 2022 r., przez spółkę zależną Emitenta, do luksemburskiego wehikułu inwestycyjnego – Polacca Sarl (zwanego dalej „LuxCo”), będącego właścicielem portfela aktywów nabytego w wyniku transakcji, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2021 z 13 stycznia 2021r., zarządzanego przez spółkę zależną Emitenta - REINO Partners Sp. z o.o. (zwaną dalej „REINO Partners”).
W ramach inwestycji o łącznej wartości 5 mln EUR, Emitent poprzez spółkę celową, objął pakiet udziałów stanowiący 4,22% kapitału zakładowego LuxCo oraz udzielił tej spółce pożyczki. Warunki pożyczki nie odbiegają od standardów rynkowych. W przyszłości pożyczka może zostać skonwertowana na kapitał LuxCo w proporcji do posiadanych już udziałów.
Zgodnie z warunkami umowy inwestycyjnej wspólników, spółka zależna Emitenta będzie miała wpływ na podejmowanie kluczowych dla działalności LuxCo decyzji w sprawach, w których wymagana jest jednomyślność. Ponadto Emitent delegował swojego przedstawiciela do zarządu LuxCo.
Z kolei REINO Partners objęła jeden udział specjalny („promote share”), z którym związane jest prawo do dodatkowego wynagrodzenia za sukces w przypadku osiągnięcia minimalnej stopy zwrotu z inwestycji przez wspólnika większościowego.
Zgodnie z warunkami umowy o zarządzanie przystąpienie przez Emitenta do inwestycji spowoduje także dwukrotny wzrost wynagrodzenia REINO Partners z tytułu usług zarządzania aktywami.
Zarząd uznał, że koinwestycja, z uwagi na jej wartość, a także z uwagi na zwiększenie poziomu przychodów z zarządzania REINO Partners oraz prawo tej spółki do dodatkowego wynagrodzenia za sukces, stanowi istotne zdarzenie z punktu widzenia realizacji strategii rozwoju biznesu Emitenta i uzasadnia uznanie łącznie raportowanych informacji za spełniające kryteria informacji poufnej w rozumieniu Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

REINO CAPITAL S. A.
(pełna nazwa emitenta)
REINO CAPITAL SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 645Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
LUDWIKA WARYŃSKIEGO3A
(ulica)(numer)
22 273 97 5022 273 97 50
(telefon)(fax)
office@reinocapital.plwww.reinocapital.pl
(e-mail)(www)
8951853338020195815
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-13Radosław ŚwiątkowskiPrezes ZarząduRadosław Świątkowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk