• Odbierz prezent
REINO CAPITAL SA: Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki (2021-1
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia:2021-11-30
Skrócona nazwa emitenta
REINO CAPITAL SA
Temat
Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki REINO Capital S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 listopada 2021 r. podjął Uchwałę nr 1 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, podjętej w dniu 18 czerwca 2021 roku, zmienionej uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 4 sierpnia 2021 roku oraz uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 27 września 2021 roku o czym Emitent informował raportami bieżącymi: nr 9/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r., nr 17/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 roku oraz nr 18/2021 z dnia 27 września 2021 roku.
Treść uchwały zmieniającej, zawierającej tekst jednolity uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
reino_capital _zmiana_uchwały zarzadu_podwyższenie w ramach kapitału docelowego_seria I_18.06.2021_ 30.11.2021.pdfREINO Capital S.A.- Uchwała Zarządu z dnia 30.11.2021 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

REINO CAPITAL S. A.
(pełna nazwa emitenta)
REINO CAPITAL SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 645Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
LUDWIKA WARYŃSKIEGO3A
(ulica)(numer)
22 273 97 5022 273 97 50
(telefon)(fax)
office@reinocapital.plwww.reinocapital.pl
(e-mail)(www)
8951853338020195815
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-30Radosław ŚwiątkowskiPrezes ZarząduRadosław Świątkowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk