• Odbierz prezent
REINO CAPITAL SA: Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego (2021-08-04 23:02)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia:2021-08-04
Skrócona nazwa emitenta
REINO CAPITAL SA
Temat
Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd spółki REINO Capital S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 sierpnia 2021 r., podjął Uchwałę nr 1 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, podjętej w dniu 18 czerwca 2021 roku, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.

Treść uchwały zmieniającej, zawierający tekst jednolity uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
PlikOpis
reino_capital_uchwała zarzadu_podwyższenie w ramach kapitału docelowego.pdfUchwała Zarządu z dn. 4 sierpnia 2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

REINO CAPITAL S. A.
(pełna nazwa emitenta)
REINO CAPITAL SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 645Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
LUDWIKA WARYŃSKIEGO3A
(ulica)(numer)
22 273 97 5022 273 97 50
(telefon)(fax)
office@reinocapital.plwww.reinocapital.pl
(e-mail)(www)
8951853338020195815
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-04Radosław ŚwiątkowskiPrezes ZarzaduRadosław Świątkowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk