• Odbierz prezent
REINO CAPITAL SA: Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach kapitału docelowego oraz zmiany §8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki (2021-02-16 15:34)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia:2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
REINO CAPITAL SA
Temat
Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach kapitału docelowego oraz zmiany §8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki REINO Capital S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 15 lutego 2021 r., działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 8(1) Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 446, art. 447 w zw. z art. 453 §1 Kodeksu spółek handlowych, podjął Uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach kapitału docelowego oraz zmiany §8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki.

Treść uchwały stanowi Załącznik do niniejszego raportu.


Szczegółowa podstawa prawna:§ 5 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
RNC_Uchwala zarządu_15.02.2021.pdfUchwała Zarządu z dnia 15.02.2021r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

REINO CAPITAL S. A.
(pełna nazwa emitenta)
REINO CAPITAL SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 645Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
LUDWIKA WARYŃSKIEGO3A
(ulica)(numer)
22 273 97 5022 273 97 50
(telefon)(fax)
office@reinocapital.plwww.reinocapital.pl
(e-mail)(www)
8951853338020195815
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Radosław ŚwiątkowskiPrezes ZarząduRadosław Świątkowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk