• Odbierz prezent
REDAN: Warunkowe wstąpienie Redan w umowy zastawu na prawach ochronnych na znaki towarowe z bankiem HSBC (2022-09-23 22:05)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2022
Data sporządzenia: 2022-09-23
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Warunkowe wstąpienie Redan w umowy zastawu na prawach ochronnych na znaki towarowe z bankiem HSBC
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi (dalej „Redan”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 23 września 2023 r. otrzymał podpisaną przez wszystkie strony umowę zmieniającą do umów zastawu rejestrowego i cywilnego na prawach ochronnych na znaki towarowe (dalej „Umowa Zmieniająca”) zawartą pomiędzy Redan, Top Secret Sp. z o.o. (dalej „TS”) i Bankiem HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (dalej „Bank HSBC”).

W dniu 17 grudnia 2014 roku TS oraz Redan zawarły jako kredytobiorcy z Bankiem HSBC umowę o kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw nr 80/2014. Jako zabezpieczenie tej umowy TS ustanowił na rzecz Banku HSBC zastaw rejestrowy oraz zastaw cywilny na posiadanych przez TS prawach ochronnych na znaki towarowe na podstawie zawartych w dniu 13 października 2015 r. umów zastawu (dalej „Umowy Zastawu”).

W dniu 23 sierpnia 2022 r. TS i Redan zawarły warunkową umowę sprzedaży praw ochronnych na znaki towarowe oraz innych praw (dalej „Umowa Sprzedaży Znaków”, opisaną w raporcie bieżącym nr 13/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r.) na podstawie której, między innymi, Redan nabędzie, po spełnieniu wszystkich zawartych w tej umowie warunków zawieszających, od TS prawa ochronne na znaki towarowe obciążone zastawami na podstawie Umów Zastawu.

Na mocy Umowy Zmieniającej, po spełnieniu warunków zawieszających:
1) Redan przystąpi do każdej z Umów Zastawu i stanie się stroną każdej z Umów Zastawu jako zastawca oraz przyjmie zobowiązania z tytułu każdej Umowy Zastawu, a także zgadza się, że będzie związany wszystkimi prawami i obowiązkami zastawcy wynikającymi z Umów Zastawu;
2) TS zostanie zwolniony z wszelkich zobowiązań wynikających z każdej z Umów Zastawu.
Skutki czynności prawnych dokonanych mocą Umowy Zmieniającej nastąpią z chwilą spełnienia się wszystkich warunków opisanych w Umowie Sprzedaży Znaków. Do momentu publikacji niniejszego raportu żaden z warunków opisanych w Umowie Sprzedaży Znaków nie został spełniony.

Zawarcie Umowy Zmieniającej było konieczne dla możliwości wydania przez Bank HSBC zgody na sprzedaż praw ochronnych na znakach towarowych, co jest jednym z warunków zawieszających określonych w Umowie Sprzedaży Znaków.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

REDAN SA
(pełna nazwa emitenta)
REDANHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
94-250Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żniwna10/14
(ulica)(numer)
042 617-71-21 617 71 23042 612-17 70
(telefon)(fax)
redan@redan.com.plwww.redan.com.pl
(e-mail)(www)
725-10-17-332471127885
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-23Bogusz KruszyńskiPrezes ZarząduBogusz Kruszyński

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk