• Odbierz prezent
RED DEV STUDIO S.A.: Korekta zawiadomień otrzymanych w trybie art. 19 MAR (2021-02-17 23:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia:2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
RED DEV STUDIO S.A.
Temat
Korekta zawiadomień otrzymanych w trybie art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej jako: „Emitent”), informuje, że w dniu 2 lutego 2020 roku otrzymał od No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. podmiotu blisko związanego z Aleksandrem Sierżęgą, członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, zawiadomienia o transakcjach sporządzone zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (MAR), stanowiące zmianę zawiadomień, o którym Emitent informował raportem ESPI 2/2021, raportem ESPI 3/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku i raportem ESPI 7/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku.

Niniejsza zmiana ww. zawiadomień dotyczy sprostowania punktu 2a to jest dookreślenia, iż powiadomienia dotyczą osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze oraz podania jej imienia i nazwiska oraz pełnionego stanowiska. W pozostałym zakresie ww. zawiadomienia nie uległy zmianie, w szczególności pierwotnie raportowane liczby akcji oraz ich cena nie zmieniły się.

Otrzymane zawiadomienia stanowią załączniki 1, 2 i 3 do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
pdf_235296 .pdfZałącznik 1
pdf_235340.pdfZałącznik 2
pdf_235376.pdfZałącznik 3
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Wojciech SypkoPrezes ZarząduWojciech Sypko

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk