• Odbierz prezent
RDS: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Emitenta (2021-03-29 22:07)
Zarząd Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 marca 2021 roku akcjonariusz Spółki – Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie korzystając z upoważnienia wynikającego z § 21 ust. 4 i 6 statutu Spółki, dokonał zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że odwołał z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Daniela Męcinę oraz powołał do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Piaszczyka.
Życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, wymagany zgodnie z §10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaje przekazany do publicznej wiadomości wraz z niniejszym raportem bieżącym EBI.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-29 22:07:23Wojciech SypkoPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk