• Odbierz prezent
RCM: Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect7 (2023-06-01 13:53)
fot. freepik.com

Spis załączników:

W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd RED CARPET MEDIA GROUP SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent", „Spółka") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieprzekazania w terminie raportu rocznego za 2022 rok.
Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż przyczyną nieprzekazania w terminie, tj. w dniu 31 maja 2023 roku, są przedłużające się prace nad zakończeniem badania sprawozdania finansowego Spółki.
W związku z powyższym raport roczny za 2022 rok zostanie nie póżniej niż w dniu 2 czerwca 2023 roku
Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna:
•§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-06-01 13:53:04Laura NowakowskaPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk