• Odbierz prezent
RCA: Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki (2021-03-09 16:48)
Zarząd Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, w odpowiedzi na wezwanie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sporządził tekst jednolity Statutu Spółki, obejmujący zmianę Statutu Spółki dokonaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 września 2020 r., tj. dodanie §39 ust. 5, a która to zmiana została zarejestrowana przez Sąd w dniu 15 grudnia 2020 r. W załączeniu Zarząd przekazuje treść tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 lit b Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-09 16:48:30Bogusław PiłatPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk