• Odbierz prezent
RBS: Zawarcie umowy z firmą audytorską (2021-09-23 17:04)

Spis załączników:

Zarząd ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 23 września 2021 r. zawarł z firmą audytorską BGGM AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowa 11, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3489 umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się odpowiednio 31.10.2021 roku oraz 31.10.2022 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-09-23 17:04:18Paweł BuszCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk