• Odbierz prezent
RAWLPLUG: Rejestracja spółki zależnej Rawlplug Australia Pty Ltd  w Australii (2021-04-02 09:39)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-04-02
Skrócona nazwa emitenta
RAWLPLUG
Temat
Rejestracja spółki zależnej Rawlplug Australia Pty Ltd w Australii
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rawlplug S.A. („Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 02.04.2021 r. doszło do rejestracji w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym przez Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) z siedzibą w Sydney (Australia) spółki zależnej pod firmą Rawlplug Australia Pty Ltd z siedzibą w Eastern Creek („Spółka”). Wyłącznym wspólnikiem nowoutworzonej Spólki jest Emitent.

Spółka będzie prowadziła działalność handlową polegającą na sprzedaży produktów z oferty Emitenta na terytorium Australii.

Założenie spółki Rawlplug Australia Pty Ltd na terenie Australii wpisuje się w główne założenia strategii Grupy RAWLPLUG w zakresie wzmocnienia pozycji jej spółek zagranicznych na rynkach światowych. Grupa obecnie rozwija swoje aktywności na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu, Australii, Azji oraz Afryki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAWLPLUG S.A.
(pełna nazwa emitenta)
RAWLPLUGWyroby metalowe
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwidzyńska6
(ulica)(numer)
+48 71 32 60 100+48 71 37 26 111
(telefon)(fax)
ir@rawlplug.comwww.rawlplug.pl
(e-mail)(www)
895-16-87-880932098397
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-02Piotr KopydłowskiCzłonek Zarządu ds finansowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk