• Odbierz prezent
Raport Rynkowy - Krajowy PMI kontynuuje spadki: optymizm jest na najniższym poziomie od kwietnia 2020
fot. Materiał własny

Dziś rano publikowany był lipcowy odczyt PMI dla krajowego sektora przemysłowego. Indeks pozostaje w spadku swobodnym i sięgnął 42,1 wobec 44,4 w czerwcu. Deterioracja koniunktury w sektorze jest wg badania bardzo szybka. Szybko spada produkcja i nowe zamówienia, redukowane drugi miesiąc z rzędu było zatrudnienie. Optymizm biznesu jest na najniższym poziomie od kwietnia 2020.

Słabnący popyt, pomimo wciąż istotnych zaburzeń po stronie podażowej, powoduje luzowanie presji na łańcuchy dostaw, a co za tym idzie zauważalna jest również poprawa po stronie kosztów, które jeszcze rosną, ale najwolniej od przeszło 1,5 roku. Werdykt po lipcowym odczycie PMI jest zbliżony do tego po czerwcowym. Sektor przemysłowy ostro hamuje silne ożywienie z ostatnich kilkunastu miesięcy, a ponieważ był motorem napędowym krajowej gospodarki w 2021, czeka nas również silne hamowanie PKB.

Raport Rynkowy - Krajowy PMI kontynuuje spadki  - 1

 

Inflacja niejednoznacznie

W piątek GUS publikował pierwszy szacunek inflacji konsumenckiej za lipiec

Jak zwykle był to odczyt ograniczony w szczegółach, tym niemniej bardzo ciekawy od strony struktury. Na początek złe informacje – wskaźnik CPI stabilizował się na poziomie 15,5% r/r (tak też było w czerwcu) wobec naszej prognozy 15,3% r/r oraz konsensusu PAP 15,4% r/r. Negatywną niespodziankę zrobiły jednak w znacznej mierze paliwa, które dość zaskakująco wg GUS potaniały o zaledwie o 2,6% m/m. Oczekiwaliśmy ok. 2x większego spadku m/m. No cóż – jeśli w lipcu nie zobaczyliśmy jeszcze w pełni efektów cofnięcia cen – pojawi się na to szansa w sierpniu. Dość mocno rosła żywność – 0,6% m/m – powyżej sezonowych tendencji. Z kolei dynamika cen nośników energii wyraźnie przyhamowała – tym razem wyniosła 1,3% m/m wobec 2,7% m/m poprzednio.

 

 

Na deser inflacja bazowa, gdyż tu pojawia się największa dawka optymizmu

Szacujemy, że po wyłączeniu cen energii i żywności inflacja bazowa utrzymała się na poziomie ok. 9,1% r/r. To by oznaczało wyraźne hamowanie momentum w tej kategorii z odczytem odsezonowanym na poziomie ok. 0,4-0,5% m/m, a więc o ok. połowę niższym niż średnia z 1 połowy ’22. Po stronie inflacji bazowej już w ub. miesiącu zaznaczyły się wstępne sygnały hamowania, ale dopiero w lipcu wybrzmiały one bardziej przekonująco. Inflacja popytowa słabnie zatem, choć wciąż jest nadmiarowa i NBP powinien wciąż myśleć o kontynuacji zaostrzania polityki monetarnej. Tym bardziej, że po stronie czynników podażowych pozostają aktualne spore ryzyka w górę dla utrzymywania presji cenowych.


Dział Analiz Makroekonomicznych Alior Bank S.A.

Treści przygotowane przez Dział Analiz Makroekonomicznych i Głównego Ekonomistę Alior Bank. Opracowanie zawierające codzienny komentarz najważniejszych wydarzeń makroekonomicznych w kraju i na świecie, analizę zachowania głównych par walutowych jak EUR-USD, EUR-PLN i USD-PLN oraz głównych rynków obligacji skarbowych w tym 10-letnich papierów dłużnych w Polsce, USA i Niemczech. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk