• Odbierz prezent
Raport: rynek zbiórek crowdfundingowych w polskim Internecie w 2020 roku

¾ zrzutek w sieci finansują kobiety, wpłacając średnio po blisko 70 zł. Najwięcej wpłat realizowanych jest na początku tygodnia i w niedziele. Z kolei, najbardziej wartościowe przelewy wpływają we wtorki, z pikiem w godzinach 20-22. Jak pandemia oddziałuje na ten rynek? Które czynniki zmieniają go najbardziej? Zrzutka.pl, w oparciu o dane z 2020 roku, prezentuje najnowszy obraz rynku finansowania społecznościowego.

W bieżącym roku największy wpływ na rynek finansowania społecznościowego mają trzy czynniki. Pierwszym jest Covid-19, który odcisnął i w dalszym ciągu odciska swoje piętno, zarówno na polskiej gospodarce, portfelach, nastrojach rodaków, jak i na rodzimym rynku zbiórek internetowych. Jednak to drugi faktor ma dużo większy wpływ na crowdfunding w Polsce niż pandemia. Bowiem o obrazie całego rynku, w coraz większym stopniu, decydują kobiety. - To właśnie Panie wyrokują o tym kto i jakiego rodzaju zrzutki organizuje, ale także które zbiórki są finansowane. Parafrazując słynne powiedzenie można powiedzieć, że w tym roku finansowanie społecznościowe jest kobietą. – zauważają analitycy zrzutka.pl. - Trzecim, ostatnim czynnikiem, który w tym roku także wpływa na crowdfunding, są zmiany wiekowe osób odwiedzających platformy. Blisko 200% wzrost wśród najmłodszych oraz ponad 150% w grupie najstarszych internautów, nie tylko zaskakuje, ale decyduje o tym jak wygląda rynek finansowania społecznościowego w naszym kraju w 2020 roku. – podsumowują przedstawiciele zrzutka.pl.

Po ile wpłacamy?

Bieżący rok został zdominowany przez przelewy o wartości do 50 zł. To już ponad ¾ wszystkich wpłat. To także jedyna kategoria, która odnotowała pozytywną dynamikę (108,97%) wzrostu w bieżącym roku w stosunku do analogicznego okresu w 2019r. Druga największa (20,56%) grupa wpłat to 51-250 zł. Jednak jej udział zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego o ponad 13%. Pozostałe dwa przedziały przelewów, tj. 251-500 zł oraz powyżej 500 zł, w tym roku najbardziej zmniejszyły swój udział w całej wartości tortu wpłat, odpowiednio o 37% i 43%. Wśród głównych przyczyn takiego stanu rzeczy w bieżącym roku należy upatrywać Covid-19 i lockdown-u, a także jego negatywnego wpływu na gospodarkę oraz finanse Polaków.

Pogorszenie nastrojów Polaków, czy też sytuacji finansowej widać także po obniżce, co prawda symbolicznej, średniej wartości przelewów. W bieżącym roku jest to kwota 69,68 zł, z ujemną dynamiką wzrostu na poziomie 0,5%. Warto wspomnieć, że od kilku lat ta średnia systematycznie rosła. W 2017 roku wynosiła 65 zł, a w 2019 urosła do 70 zł. Znaczący wzrost udziału dwóch grup wiekowych, tj. najmłodszych i najstarszych internautów, może być także czynnikiem wpływającym nie tylko na zatrzymanie, ale także na spadek wartości przelewów, w tym średniej.

Kiedy przekazujemy pieniądze?

Najwięcej wpłat internauci dokonują na początku tygodnia, tj. w poniedziałek (18,52%) i wtorek (19,17%). Udział procentowy kolejnych dni spada do poziomu około 12% dla każdego z nich, aż do soboty kiedy osiąga najniższy poziom, tj. 10,17%. Jednak w ostatni dzień tygodnia, tj. niedzielę, następuje wzrost do 15,14%. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku wartości wpłat. Tu także początek tygodnia i niedziela, dominują, odpowiednio zajmując miejsca na podium: wtorek 20,09%, poniedziałek 19,36% oraz niedziela 14,12%. W porównaniu do lat ubiegłych tj. 2019 i 2017, w bieżącym roku najwięcej przelewów nie jest jednak już realizowane w czwartki, tylko we wtorki.

Jeżeli chodzi zaś o godziny kiedy najczęściej internauci wpłacają pieniądze na zbiórki internetowe, to już tradycyjnie szczyt przypada w porze wieczorno-nocnej, z pikiem w okolicach 20-22 godziny.

Kto organizuje, a to kto finansuje?

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, widać rosnącą rolą kobiet w finansowaniu społecznościowym. Z roku na rok, nie tylko zwiększa się ich udział w finansowaniu zbiórek internetowych, ale także w ich organizacji, co dotychczas było zarezerwowane dla mężczyzn. W 2020 roku po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, w której to odsetek płci organizujących zrzutki jest praktycznie równy – po ½ mężczyzn i kobiet. Co się zaś tyczy płci, która finansuje internetowe zbiórki, to w tym roku panie już zdominowały tę kategorię, wpłacając pieniądze na blisko 2/3 zrzutek.

W jakim wieku odwiedzają platformy

Ponad 190% wzrost udziału młodych internautów, tj. w wieku 18-24, do poziomu ponad 41%, zaskakuje. Zwłaszcza, że w okresie 2017 i 2019 udział tej grupy spadł z 30% do 22%. Drugą grupą wiekową, która odnotowała największy wzrost są seniorzy, tj. 65+. Ich udział zwiększył się aż o 156%, porównując dane z 2020 do 2019 roku. Także osoby dojrzałe, w wieku 45-54, zwiększyły swój udział wśród internautów, którzy najczęściej odwiedzają platformy crowdfundingowe.

Wszystkie dane wykorzystane do opracowania raportu, w tym prezentowane w tabelach, na wykresach oraz tekście, zostały opracowane na podstawie analizy reprezentatywnych danych z I kwartału 2020 roku, tj. 280 045 zrealizowanych wpłat pieniężnych oraz 6 853 904 odwiedzin internautów na platformie zrzutka.pl. Dane historyczne dotyczą okresu pierwszego kwartału 2019 oraz 2017 roku.

***

O Zrzutka.pl

Zrzutka.pl to narzędzie do samodzielnego zorganizowania zbiórki pieniężnej na dowolnie wybrany cel, za darmo, bez prowizji. Zrzutka.pl to nie tylko platforma crowdfundingowa (finansowanie społecznościowe wybranego projektu) i fundraisingowa (zbieranie pieniędzy poprzez wsparcie osób, firm, fundacji). To przede wszystkim wirtualna portmonetka/skarbonka, do której zrzucają się wszyscy zainteresowani określonym celem: zbiórka charytatywna, prezent, projekt/biznes, wyjazd ze znajomymi – to Ty określasz cel. Zrzutka.pl to "mix" platform, takich jak Kickstarter czy Indiegogo, z najbardziej znanym wirtualnym portfelem świata jakim jest PayPal. Zrzutkę może założyć osoba prywatna, a także firma, fundacja czy instytucja.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk