• Odbierz prezent
: Raport roczny za rok obrotowy 2020 (2021-05-12 09:08)
Zarząd Arche S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za 2020r. zawierający:
- List Zarządu Emitenta,
- Sprawozdanie finansowe jednostkowe Arche S.A. za 2020r.,
- Informacje dodatkowe,
- Sprawozdanie z działalności Zarządu Arche S.A. za 2020r.,
- Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego,
- Informację o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu,
- Oświadczenia Zarządu dot. sporządzenia sprawozdania finansowego
- Oświadczenie Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego.
- Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.


Podstawa prawna:
§11 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-05-12 09:08:27Władysław GrochowskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk