• Odbierz prezent
Raport o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości: budownictwo mieszkaniowe i rynek komercyjny mocno poturbowane przez pandemię!
fot. freepik.com

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2021 r

 

Wysokie szacowane stopy zwrotu z projektów mieszkaniowych oraz utrzymujący się popyt inwestycyjny i konsumpcyjny przyczyniały się do wzrostu liczby wniosków o wydawanie kolejnych pozwoleń na budowę mieszkań[1]. Udzielono pozwolenia głównie na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem (60% udział w całości pozwoleń) oraz indywidualnych (38%udział w całości pozwoleń)).

Mimo wzrostu liczby udzielonych pozwoleń na budowę mieszkań spółdzielczych i pozostałych ich udział nadal był nieznaczący (ok. 1%). Do ok. 70% (z 66% w II kw. 2020 r.) zwiększył się udział pozwoleń na budowę mieszkań w pozostałej Polsce, wzrósł nieznacznie w Warszawie do 9% z 8%, natomiast zmniejszył się z 26% do 21% w sześciu miastach. Wysoka liczba pozwoleń na budowę w dużym stopniu była efektem zarówno nadrabiania ich niedoborów będących skutkiem ograniczeń związanych z COVID19, jak i opóźnionej realizacji wniosków o wydanie pozwolenia złożonych przed końcem 2020 r., w tym przed zmianą regulacji dotyczących wymogów efektywności energetycznej budynków[2]

 

 

Rynek nieruchomości komercyjnych został mocno dotknięty przez pandemię COVID-19,

a związane z nią ograniczenia w działalności handlowej i działalności przedsiębiorstw miały wpływ na czynsze i transakcje sprzedaży nieruchomości oraz będą odczuwalne w dłuższym okresie. 27 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji tzw. „ustawy covidowej”, której przepisy przewidują obniżkę o 80% czynszu najmu w galeriach handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. mkw. w okresie obowiązywania zakazu działalności galerii handlowych. Natomiast przez trzy miesiące po zniesieniu zakazu handlu będzie to 50%. Niektórzy najemcy, szczególnie ci znaczący, wykorzystują sytuację do dalszego negocjowania obniżek stawek czynszu.

W ostatnim czasie zauważany jest rozwój małych parków handlowych o profilu zakupów codziennych. Są to obiekty o dobrej lokalizacji z odpowiednio dobranym zestawem najemców. Deweloperzy budują je głównie w małych miastach. Zgodnie z informacjami rynkowymi w Polsce istnieje ok. 700 małych obiektów handlowych a ich zasoby szacowane są na ok. 2 mln mkw. powierzchni. Nadal zauważalny jest rozwój pracy zdalnej oraz rozwój handlu internetowego, który przyczynia się do silnego rozwoju rynku magazynowego.

Na rynkach nieruchomości biurowych w II kw. 2021 r. zwiększyły się nierównowagi wynikające z nadmiaru podaży powierzchni do wynajęcia w stosunku do popytu na nią. Podaż nowych powierzchni oraz powierzchni w budowie nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, jednak na rynku obserwuje się mniejszą aktywność najemców. Według informacji firm doradczych, na koniec omawianego okresu całkowita podaż powierzchni biurowej na dziewięciu największych rynkach biurowych[3] wyniosła ok. 12 mln mkw., a w budowie było ok. 1,2 mln mkw. Stopa pustostanów na tych rynkach łącznie wzrosła do poziomu 12,9% wobec 12,1%[4] na koniec I kw. 2021 r., a w Warszawie wyniosła 12,5%[5] wobec 11,4% w I kw. 2021 r.

Stopa pustostanów powierzchni biurowej zależy od wieku[6] oraz, przede wszystkim, od lokalizacji[7] biurowca. Budowa prawie 10% dodatkowej powierzchni nie oznacza automatycznego wzrostu pustostanów, jednak będzie ona generować istotną konkurencję o najemców, szczególnie dla starszych i gorzej zlokalizowanych budynków. W konsekwencji, obok wzrostu pustostanów będziemy obserwowali wycofywanie tej powierzchni z rynku lub przekształcanie jej w nowoczesną i rynkowo atrakcyjną.

 

Budownictwo mieszkaniowe i rynek mieszkań w wybranych miastach w Polsce

Budownictwo mieszkaniowe i rynek nieruchomości w wybranych miastach w Polsce - 1

Budownictwo mieszkaniowe i rynek nieruchomości w wybranych miastach w Polsce - 2

Budownictwo mieszkaniowe i rynek nieruchomości w wybranych miastach w Polsce - 3

Budownictwo mieszkaniowe i rynek nieruchomości w wybranych miastach w Polsce - 4

 

 

***Materiał pochodzi z raportu NBP: "Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2021 r.", którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk.

Pobierz raport

 

 

  1. Według danych GUS w Polsce w II kw. 2021 r. wydano ok. 87,1 tys. pozwoleń na budowę mieszkań, tj. więcej o ok. 23,9 tys. względem II kw. 2020 r. oraz więcej o ok. 2,8 tys. względem poprzedniego kwartału. Łącznie w ostatnich czterech kwartałach wydano ok. 325,1 tys. pozwoleń, tj. ok. 63,8 tys. więcej niż w tym samym okresie ub. r. (wzrost r/r o 24,4%).

  2. 4 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (par. 329), od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowy standard energetyczny oraz obniżona zostaje wartość energii pierwotnej (tzw. wskaźnik EP)

  3. Dziewięć rynków biurowych to: Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Łódź, Poznań, Szczecin, Lublin

  4. Por. Raport Colliers International: Market Insights, Raport półroczny 2021, Polska

  5. Por. Raport Colliers International: Market Insights, Raport półroczny 2021, Polska.

  6. Cushman & Wakefield, Marketing jako jeden z kluczowych czynników wspierających proces modernizacji starszych budynków biurowych, 2018.

  7. Por. Knight Frank, Raport Polska Rynek Komercyjny I połowa 2018.


Wiadomości z Narodowego Banku Polskiego

Polski bank centralny z siedzibą główną w Warszawie. NBP jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk