• Odbierz prezent
raport mfw 16 maj
Z artykułu dowiesz się:

Jakiej treści wyszedł coroczny raport MFW na temat polskiej gospodarki

Nie ustały jeszcze echa decyzji agencji ratingowej Moody’s odnośnie kondycji polskiej gospodarki, a znowu nasza gospodarka jest na ustach najbardziej wpływowych podmiotów jeśli chodzi o rynki finansowe. Dzisiaj otrzymaliśmy coroczny raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

 

Najważniejsza część raportu MFW dotyczy przede wszystkim projektu przewalutowania kredytów w walutach zagranicznych – zwłaszcza frankiem szwajcarskim. MFW uznał projekt jak największe wyzwanie dla bieżącego rządu niosące ogromne ryzyko dla branży bankowej.

„Według wyliczeń, ostatnia propozycja prezydenta może spowodować 65 mld zł strat, czyli czterokrotność zysków sektora z zeszłego roku. To na pewno doprowadziłoby do bankructw w sektorze” – przyznała Zakharova z MFW. W raporcie MFW twierdzi również, że wejście w życie tego pomysłu doprowadziłoby do destabilizacji całego sektora bankowego.

Jeśli chodzi o zewnętrzne czynniki ryzyka to MFW wymienił spowolnienie na rynkach wschodzących, niestabilność rynków finansowych oraz stagnację strefy euro.

Jako czynniki, które mogą spowolnić wzrost gospodarczy MFW wyróżnił sytuację demograficzną – starzejące się społeczeństwo, oraz pogłębiające się różnice w zamożności różnych regionów kraju.

Kolejnymi czynnikami mającymi negatywny wpływ na gospodarkę jest według MFW podatek bankowy zakłócający równowagę w sektorze przyczyniając się do ograniczenia akcji kredytowej oraz proponowana zmiana obniżenia wieku emerytalnego. Doprowadzi według MFW do znaczącego obciążenia finansów publicznych i zmniejszenia poziomu zatrudnienia. Poprzez wzrost poziomu biedy wśród starszych ludzi, wydatki z budżetu musiałyby być zwiększone. Jeśli chodzi o sam budżet to wspomniano również o programie 500+, które może spowodować nadmierne zwiększenie deficytu finansów publicznych w następnym roku. Zakharova przyznała, że nawet obecny poziom deficytu finansów jest stanowczo zbyt wysoki ze względu na stosunkowo wysoki wzrost gospodarczy i nadszedł dobry moment, żeby dzięki niemu zredukować deficyt.

MFW również skomentowało bieżącą politykę monetarną, która została uznana za odpowiednią, jednak raport podkreślił istotność dążenia do ustanowionego celu inflacyjnego i w przypadku pogorszenia się sytuacji gospodarczej mogą okazać się konieczne dalsze cięcia stopy procentowej.

 

Źródło - www.pap.pl


Michał Łyko

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ekspert japońskiej metody inwestowania Ichimoku Kinko Hyo - jednej z najstarszych metod analizowania oraz konstrukcji wykresów. Na rynkach finansowych od ponad 3 lat.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk