• Odbierz prezent
: Raport Bieżący (EBI) nr 10/2021 - opóźnienie w wypłacie odsetek od obligacji serii G (2021-05-25 14:19)

Spis załączników:

Zarząd „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka, "Emitent"), informuje, że z przyczyn niezależnych od Emitenta nastąpiło opóźnienie w wypłacie odsetek za drugi okres odsetkowy od obligacji serii G, oznaczonych kodem PLO224300023, z terminem płatności na dzień 24/05/2021 r.

Wypłata przedmiotowych odsetek nastąpiła w dniu dzisiejszym.

Zarząd Emitenta przeprasza Obligatariuszy za zaistniałe opóźnienie i informuje, iż podejmuje wszelkie działania w celu wyeliminowania podobnych sytuacji w przyszłości.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 4) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-05-25 14:19:07Władysław GrochowskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk