• Odbierz prezent
wyniki traderów forex w ii kwartale
Z artykułu dowiesz się:

- Jak zmieniały się wyniki traderów w poszczególnych kwartałach
- Klienci którego polskiego brokera radzili sobie najlepiej w II kwartale 2017 roku

Od września ubiegłego roku brokerzy oferujący handel kontraktami CFD są zobowiązani do publikowania kwartalnych wyników swoich klientów w formie odsetka zarabiających i tracących traderów dla poszczególnych kategorii (według instrumentów bazowych). Za nami już 3 rankingi kwartalne (sprawdź IIIQ 2016, IVQ 2016, IQ 2017), w których pokazywaliśmy jak w poszczególnych kategoriach radzili sobie klienci polskich Domów Maklerskich. Tym razem dane podsumowujemy specjalnym rankingiem, który pozwoli porównać całość wyników (brokerzy nie prezentują wyników zbiorczych).

 

Większość brokerów podaje wyniki traderów w 5 kategoriach: waluty, indeksy, towary, akcje i obligacje / stopy procentowe (wyjątkiem jest BM Alior Bank, które w ofercie nie posiada kontraktów CFD na akcje). Część brokerów podaje dodatkowe kategorie (np. ETF, opcje), których nie wzięliśmy pod uwagę w ogólnym zestawieniu. Małą istotność mają również dane w kategoriach akcje i obligacje / stopy procentowe, ze względu na  różnice pomiędzy prezentowaniem danych przez poszczególnych brokerów (XTB łączy kontrakty CFD na akcje z akcjami syntetycznymi, a BM Alior Bank nie prezentuje wyników w tej kategorii) lub małą liczbę osób handlujących danym instrumentem (kontrakty CFD na obligacje / stopy procentowe). Kluczowe pozostają więc 3 najpopularniejsze kategorie: waluty, indeksy i towary.

W zestawieniu historycznym nie ujmujemy brokerów, którzy w poprzednich kwartałach działali na rynku Forex – mowa tutaj o HFT Brokers i DM BZWBK. Dane nie uwzględniają również zagranicznych brokerów działających na polskim rynku (włącznie z tymi, którzy publikują wyniki swoich klientów zgodnie z wytycznymi KNF).

 

Ryzyko polityczne nie sprzyja handlującym walutami

W przypadku walut najlepsze wyniki obserwowaliśmy w pierwszym okresie raportowym (III kwartał ubiegłego roku). Wyniki w tej kategorii ulegają sporym wahaniom. W II kwartale 2016 roku były gorsze niż w I kwartale, ale lepsze niż w najsłabszym dla tej kategorii IV kwartale 2016. W najnowszym okresie raportowym żaden z brokerów nie zaprezentował odsetka zyskujących wyższego niż 40%. Warto zauważyć, że najsłabsze wyniki na walutach osiągane były w kwartałach, w których mieliśmy do czynienia z ważnymi wydarzeniami o charakterze politycznym – wybory w USA w IV kwartale 2016 roku i wybory we Francji (prezydenckie i parlamentarne) oraz w Wielkiej Brytanii (przedwczesne wybory parlamentarne) w II kwartale 2017 roku. Były to wydarzenia, w przypadku których ryzyko polityczne generowało sporą zmienność na rynku walutowym.

Wyniki wskazują jeszcze, że w handlu walutami najlepiej radzą sobie klienci BossaFX (największy odsetek zyskujących w 3 z 4 kwartałów). Dobrze wypadają również traderzy korzystający z usług X-Trade Brokers i Noble Securities.

 

Odsetek zyskujących w kategorii waluty

wyniki traderów forex

 

Stabilne wyniki na indeksach...

Dość stabilne wyniki obserwujemy w przypadku kategorii indeksy. Tutaj najsłabiej wypada jak na razie I kwartał bieżącego roku, choć różnica średniej nie byłaby aż tak duża, gdyby nie bardzo słabe dane BM Alior Bank (znacząco odbiegające od pozostałych wyników. W przypadku pozostałych okresów dane są dość zbliżone (w przypadku III kwartału 2016 wynik średni jest nieco zaburzony przez znacząco odbiegający od pozostałych wynik zaprezentowany przez Noble Securities).

Gdybyśmy dla każdego kwartału odrzucili najwyższy i najniższy wynik, to średnie dla kwartałów III, IV i II zamkną się w przedziale 38,23-39,61%. Słabiej wypada jedynie I kwartał – 33,73%.

Dość podobnie rozkładają się również wyniki traderów u poszczególnych brokerów. W tej kategorii możemy wyróżnić BossaFX i mForex (zawsze w pierwszej trójce). Słabo z kolei wypada BM Alior Bank.

 

Odsetek zyskujących w kategorii indeksy

wyniki traderów otc

 

... bardziej zmienne na towarach

„Towary” to kategoria, dla której wyniki w poszczególnych kwartałach zachowują się podobnie jak w przypadku kategorii „waluty”. Tutaj również pozytywnie wypadły kwartały III i I, a słabsze wyniki obserwowaliśmy w kwartałach IV i II. Tutaj trudniej doszukać się kolejnych tendencji. Można założyć, że najbardziej popularnymi instrumentami w tej kategorii jest złoto i ropa naftowa. Tendencje na tych dwóch rynkach znacząco różniły się szczególnie w I i II kwartale tego roku – gdy na jednym z rynków panował konkretny trend, na drugim obserwowaliśmy konsolidację. Trudno więc oszacować jak ta kwestia wpłynęła na wyniki traderów.

Wspólnego mianownika w przypadku walut i surowców możemy doszukiwać się w złocie – jest to towar, który podobnie jak waluty, reaguje dynamicznie na ryzyko polityczne. W przypadku wzrostu tego ryzyka rośnie zmienność notowań walut i złota. Traderzy lubią zwracać się w kierunku złota w okresach niepewności, chcąc zarobić na silnych wahaniach, co w ujęciu ogólnym może wpływać na gorsze wyniki.

W tej kategorii ponownie możemy wyróżnić brokerów ‘bankowych’ – mForex (poza IV kwartałem), BossaFX i Noble Securities. Słabo wypadają za to X-Trade Brokers i BM Alior Bank.

 

Odsetek zyskujących w kategorii towary

wyniki traderów otc

 

II kwartał 2017 r.

W danych zaprezentowanych przez brokerów czytelna była tendencja zmian wyników w poszczególnych kategoriach. W II kwartale 2017 roku u wszystkich brokerów pogorszyły się wyniki w przypadku handlu kontraktami CFD na waluty i towary, natomiast polepszyły się wyniki w przypadku indeksów. Mimo wszystko wciąż najlepsze wyniki widoczne są w przypadku kategorii ‘towary’.

W tabelce wynik dla całej branży został przedstawiony jako średnia arytmetyczna. Nie jest to doskonały wskaźnik dla całego rynku, ale ze względu na brak informacji o liczbie aktywnych traderów i generowanym przez nich obrocie u poszczególnych brokerów, niemożliwe jest zastosowanie średniej ważonej.

 

Odsetek zyskujących w II kwartale 2017 r. w podziale na kategorie

wyniki traderów forex

 

Analiza powyższych danych doprowadzi nas do wniosków, które można było wyciągnąć już w zaprezentowanym wcześniej zestawieniu kwartalnych wyników w głównych kategoriach. Na tle całej stawki zdecydowanie wyróżniają się traderzy korzystający z usług brokera BossaFX (przeczytaj jakie czynniki mogą wpływać na tę sytuację). W przygotowanym przez nas rankingu broker zdobył 14,77 pkt. na 15 możliwych. Kolejne dwa miejsca to Noble Securities i mForex, z bardzo zbliżonym wynikiem – odpowiednio 10,23 i 10,05 pkt. Najsłabiej (0 pkt.) wypada BM Alior Bank.

Punkty przydzielane są na podstawie wyników w 3 głównych kategoriach (waluty, indeksy, towary). W każdej kategorii broker może otrzymać 0-5 pkt. Skrajne wyniki przydzielane są najlepszemu i najgorszemu wynikowi w danej kategorii. Pozostałym brokerom przypisuje się punkty w zależności od tago jak ich wynik wypada na tle wyników skrajnych.

 

  1. BossaFX: 14,77
  2. Noble Securities: 10,23
  3. mForex: 10,05
  4. TMS Brokers: 8,71
  5. X-Trade Brokers: 7,69
  6. BM Alior Bank: 0,00

 

Przyjęta metodologia pozwala w lepszy sposób porównywać dane pomiędzy poszczególnymi brokerami, ale nie pozwala na porównywanie wyników pomiędzy poszczególnymi kwartałami.

Zaprezentowane zestawienia wciąż bazują na dość małej liczbie danych, ponieważ są to dane z okresu 12 miesięcy. Nie sposób więc porównać ich z danymi prezentowanymi przez KNF, czy NIK, według których zyski odnosi tylko ok. 20% traderów (wyniki te opierają się również na odmiennych metodologiach). Zestawienia nie należy traktować również jako podstawowego kryterium w wyborze brokera do handlu na rynku kontraktów CFD. Nie można oczekiwać, że podobna tendencja w wynikach widoczna będzie w kolejnych miesiącach. Dodatkowo, trudno ocenić, czy różnice wynikają z różnych warunków handlowych, poziomu materiałów edukacyjnych, różnej bazy klientów (różnice pomiędzy bankowymi i niebankowymi domami maklerskimi), czy jeszcze innych czynników.


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk